Lammeren en schapen

Je ziet ze weer in de wei. In ons polderlandschap zelfs bij honderden tegelijk. Zelfs vlak bij ons, in het midden van Barendrecht: witte, zwarte en gespikkelde lammetjes! Het is steeds weer fascinerend om te zien hoe die pas geboren dieren het leven tegemoet huppelen.

Je ziet ze weer in de wei. In ons polderlandschap zelfs bij honderden tegelijk. Zelfs vlak bij ons, in het midden van Barendrecht: witte, zwarte en gespikkelde lammetjes! Het is steeds weer fascinerend om te zien hoe die pas geboren dieren het leven tegemoet huppelen.

Ten tijde van Jezus moet dat ook zo geweest zijn in Galilea. Alleen liepen ze toen niet los in de wei, maar in groepen met de herder mee, van de ene weideplaats naar de andere. Dit beeld moet de Heer wel voor ogen gehad hebben, toen Hij Zichzelf de goede herder noemde en de Zijnen lammeren en schapen. Op het eind van het Johannes Evangelie, na Pasen, wordt Petrus aangesteld om de lammeren en schapen te weiden en te hoeden, en d at tot drie keer toe. Petrus moet dus zelf ook een goede herder worden, in de voetsporen van zijn Heer. Blijkbaar zijn er in de wereld mensen, die op een bijzondere wijze God toebehoren. Zij zijn de kudde van Jezus Christus. Zij noemden zich van meet af aan “kerk”, dat betekent “van de Heer”, want het Griekse woord voor kerk is “kuriake”, wat “van de Heer” betekent.

Dit is de vrucht van Pasen, dat er in de wereld een Kerk is! En de Heer van die Kerk heeft mensen tot “schapen van Zijn weide” gemaakt. Sommigen onder hen werden als hoeders van die schapen aangesteld: Petrus en zijn medeapostelen en in navolging van hen priesters, dominees, ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers enz. Voor mensen is dat geen eenvoudige opdracht. Het is tegenwoordig dan ook heel moeilijk om nieuwe leden van de kerkenraad te vinden. Toch lees ik in mijn krant nogal eens, dat jonge mensen zich aangetrokken voelen om iets voor de Heer te gaan betekenen. In allerlei bewegingen. Niet alleen in de Kerk zijn er schapen te weiden, maar overal…

Zo’n opdracht tot herder is niet eenvoudig, maar hij komt “van Boven” en dat maakt alles uit. Je mag dan ook rekenen op steun van Boven. Laat dat een bemoediging zijn voor allen, die tot herder geroepen zijn. Gewone mensen als u en ik mogen de schapen en lammeren, aan ons toevertrouwd, gerust gaan weiden. Want de Grote Herder waakt over ons! Leest u de Handelingen der Apostelen maar eens en de brieven van Paulus en de andere apostelen. U zult daar horen, hoe God mensen, die zichzelf totaal ongeschikt voelden, geschikt heeft gemaakt tot de dienst aan Hem.

De lammeren en schapen mogen gerust gaan weiden. De goede Herder houdt in elk geval over hen de wacht!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *