Vervlogen tijden


Vervlogen tijden – Plakboek

In de afgelopen week hebben we weer stil gestaan bij de oorlog en de mensen  die daardoor zijn omgekomen. Veel herinneringen kwamen toen weer boven…


Vervlogen tijden – Han van Meegeren

“Vijf miljoen voor zes valsche Vermeers. Hoe Han Van Meegeren De Heele Kunstwereld Voor Het Lapje Hield. Een satanisch genie breekt reputaties. Hij schildert thans, streng bewaakt, een nieuw doek ten bewijze van zijn technisch kunnen.”


Vervlogen tijden – Japan geeft zich over

De vernietigingskracht van twee atoombommen was zo groot dat op zes en acht augustus ongeveer 155.000 mensen stierven en in de weken erna nog eens rond de 110.000. Het Russische leger viel vervolgens op negen augustus 1945 Mantsjoerije binnen en veroverde Zuid-Sachalin en de Koerilen. Keizerlijk Japan capituleerde eindelijk op 15 augustus 1945.


Vervlogen tijden – Marinus van der Lubbe

Het Rijksdaggebouw in Berlijn, de trots van de Duitse natie was in vlammen opgegaan. Een Hollandse jongen van 24 jaar werd als schuldige aangewezen. Wat deed zo’n jongen daar in Berlijn? Hij was een communist uit Oegstgeest en wilde de communisten in Duitsland, die het erg moeilijk kregen onder de opkomende Nazi’s een handje gaan helpen. Toen het Rijksdaggebouw afbrandde liep hij daar (toevallig?) rond.


Vervlogen tijden – Een daad stellen

De NSB werd vóór  de oorlog al een echte volksbeweging. Zij zette zich af tegen het “grote kapitaal”. Men vond dat Colijn veel te weinig voor de gewone man deed. Geluiden, die we vandaag ook wel weer horen! In een stukje over een begrafenis lezen we, dat niet iedereen gelukkig was met deze “Beweging”. De R.K. kerk ter plaatse verleende zelfs geen medewerking aan deze begrafenis!


Vervlogen tijden – 1947 De Optimist

In de komende maanden neem ik u mee naar de verleden tijd, die de ouderen onder ons nog meegemaakt hebben. Herinneringen aan gebeurtenissen en mensen komen dan weer boven, Tegelijk is het ook een herinnering aan mijn oude Haarlemse vriend, Foppe Bakker, die mij zijn plakboeken met oude krantenknipsels heeft nagelaten.