Vervlogen tijden – Plakboek

In de afgelopen week hebben we weer stil gestaan bij de oorlog en de mensen  die daardoor zijn omgekomen. Veel herinneringen kwamen toen weer boven…

In de afgelopen week hebben we weer stil gestaan bij de oorlog en de mensen  die daardoor zijn omgekomen. Veel herinneringen kwamen toen weer boven. Zelf heb ik de oorlog met al zijn verschrikkingen ook meegemaakt. Ik was toen nog maar een kleine jongen (geboren in 1934), maar weet me toch nog heel veel te herinneren. Later kreeg ik van een oudere vriend in Haarlem, Foppe Bakker, een plakboek, omdat ik in geschiedenis geïnteresseerd ben. Ik laat u uit dit plakboek graag nog enkele herinneringen zien, o.a. uit die moeilijke oorlogstijd, uit het jaar 1945. Wellicht, dat het bij u nog het één en ander oproept…

Meer foto's...
Foto’s…

 

Vervlogen tijden – Han van Meegeren

“Vijf miljoen voor zes valsche Vermeers. Hoe Han Van Meegeren De Heele Kunstwereld Voor Het Lapje Hield. Een satanisch genie breekt reputaties. Hij schildert thans, streng bewaakt, een nieuw doek ten bewijze van zijn technisch kunnen.”

Henricus Antonius van Meegeren (Deventer, 10 oktober 1889 – Amsterdam, 30 december 1947) was een Nederlands kunstschilder en kunstvervalser. Hij werd vooral bekend door zijn vervalsingen van werken van Vermeer.

(klik op plaatje voor een grote versie)

Vervlogen tijden – Japan geeft zich over

De vernietigingskracht van twee atoombommen was zo groot dat op zes en acht augustus ongeveer 155.000 mensen stierven en in de weken erna nog eens rond de 110.000. Het Russische leger viel vervolgens op negen augustus 1945 Mantsjoerije binnen en veroverde Zuid-Sachalin en de Koerilen. Keizerlijk Japan capituleerde eindelijk op 15 augustus 1945.

De vernietigingskracht van twee atoombommen was zo groot dat op zes en acht augustus ongeveer 155.000 mensen stierven en in de weken erna nog eens rond de 110.000. Het Russische leger viel vervolgens op negen augustus 1945 Mantsjoerije binnen (waar tot 2 september zou worden doorgevochten) en veroverde Zuid-Sachalin en de Koerilen (Operatie Augustusstorm). Keizerlijk Japan capituleerde eindelijk op 15 augustus 1945 waarna de overgave werd getekend op 2 september 1945.


 


 (klik op plaatje voor een grotere versie)

Vervlogen tijden – Marinus van der Lubbe

Het Rijksdaggebouw in Berlijn, de trots van de Duitse natie was in vlammen opgegaan. Een Hollandse jongen van 24 jaar werd als schuldige aangewezen. Wat deed zo’n jongen daar in Berlijn? Hij was een communist uit Oegstgeest en wilde de communisten in Duitsland, die het erg moeilijk kregen onder de opkomende Nazi’s een handje gaan helpen. Toen het Rijksdaggebouw afbrandde liep hij daar (toevallig?) rond.

Deze week stond in alle kranten het bericht, dat de doodstraf van Marinus van der Lubbe uit 1933 na een juridische strijd van veertig jaar nietig is verklaard. Het was een jaar vóór mijn geboorte, in 1933, dat het proces in Berlijn speelde. Ouderen onder u kunnen zich dat misschien nog herinneren.

Het Rijksdaggebouw in Berlijn, de trots van de Duitse natie was in vlammen opgegaan. Een Hollandse jongen van 24 jaar werd als schuldige aangewezen. Wat deed zo’n jongen daar in Berlijn? Hij was een communist uit Oegstgeest en wilde de communisten in Duitsland, die het erg moeilijk kregen onder de opkomende Nazi’s een handje gaan helpen. Toen het Rijksdaggebouw afbrandde liep hij daar (toevallig?) rond. Onder grote druk heeft hij toen bekend het gebouw in brand te hebben gestoken. Hij werd ter dood veroordeeld en is op 10 januari 1934 onthoofd. Het is altijd onduidelijk gebleven, of hij werkelijk de dader is geweest of dat de Nazi’s hem hebben gebruikt om zelf de macht te grijpen. Het zou heel goed kunnen zijn, dat de Nazi’s zelf er de hand in hebben gehad om daardoor de op handen zijnde verkiezingen te gaan winnen! In ieder geval liepen er bij de brand ook SA-ers rond en is er het uiterst brandbare fosforkoolwaterstof gebruikt, dat Van der Lubbe nooit in zijn bezit kan hebben gehad. Het is daarom een goede zaak, dat Marinus van der Lubbe eindelijk – na 74 jaar! – is gerehabiliteerd.

Een oud krantenartikel uit vervlogen tijden vertelt ons zijn verhaal:

Krantenartikel Marinus van der Lubbe

Vervlogen tijden – Een daad stellen

De NSB werd vóór  de oorlog al een echte volksbeweging. Zij zette zich af tegen het “grote kapitaal”. Men vond dat Colijn veel te weinig voor de gewone man deed. Geluiden, die we vandaag ook wel weer horen! In een stukje over een begrafenis lezen we, dat niet iedereen gelukkig was met deze “Beweging”. De R.K. kerk ter plaatse verleende zelfs geen medewerking aan deze begrafenis!

Dictator Colijn

Zo maar een berichtje uit een ver verleden! De NSB werd vóór  de oorlog al een echte volksbeweging. Zij zette zich af tegen het “grote kapitaal”. Men vond dat Colijn veel te weinig voor de gewone man deed. Geluiden, die we vandaag ook wel weer horen! In een stukje over een begrafenis lezen we, dat niet iedereen gelukkig was met deze “Beweging”. De R.K. kerk ter plaatse verleende zelfs geen medewerking aan deze begrafenis! Dat betekende toch, dat je in die tijd echt een daad stelde! Het stukje is niet gedateerd, waarschijnlijk vond dit plaats aan het begin van de oorlog.

Krantenartikel

Vervlogen tijden – 1947 De Optimist

In de komende maanden neem ik u mee naar de verleden tijd, die de ouderen onder ons nog meegemaakt hebben. Herinneringen aan gebeurtenissen en mensen komen dan weer boven, Tegelijk is het ook een herinnering aan mijn oude Haarlemse vriend, Foppe Bakker, die mij zijn plakboeken met oude krantenknipsels heeft nagelaten.

In de komende maanden neem ik u mee naar de verleden tijd, die de ouderen onder ons nog meegemaakt hebben. Herinneringen aan gebeurtenissen en mensen komen dan weer boven, Tegelijk is het ook een herinnering aan mijn oude Haarlemse vriend, Foppe Bakker, die mij zijn plakboeken met oude krantenknipsels heeft nagelaten. Wanneer u iets herkent en er over door wilt praten, kunt u onderstaand uw reactie plaatsen. Het zou leuk zijn, wanneer veel mensen zouden uitroepen: Ah, dat weet ik nog, daar was ik bij!

We beginnen met een nieuwjaarswens uit 1947.
Kent u die figuren nog?

De optimist