Wind en vuur

Wind en vuur, dat zijn twee tekenen, die de komst van de Heilige Geest begeleiden. Zij willen ook duidelijk maken, wat de Heilige Geest is en doet.

En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;
en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;

Handelingen 2,2-3

Wind en vuur, dat zijn twee tekenen, die de komst van de Heilige Geest begeleiden. Zij willen ook duidelijk maken, wat de Heilige Geest is en doet.

Pinksteren betekent, dat de wind van God gaat waaien en mensen en dingen in beweging komen. Op Golgota waaide geen wind, daar was het bladstil! Daar lag alles onder het oordeel van God. Maar met Pinksteren begint het bevrijdend te waaien! Ik hoor de winden Gods vandaag! Ook in je eigen leven wordt er schoonschip gemaakt. De verzoening van Golgota, de opstanding van Pasen, zij komen naar ons toe en maken ons leven nieuw en reinigen ons van alle zonden. Dat is de bevrijdende wind van de Heilige Geest! Het vuur, dat ons loutert. Zó, dat wij met Christus sterven en met Hem opstaan tot nieuw leven (Romeinen 6, 4).

Waar de Geest komt is ook het vuur. De Geest geeft licht en warmte zoals het vuur. Het is het vuur van de liefde, van het “alzo heeft God de wereld liefgehad”.

Het is de warmte van Gods Vaderhart. De Heilige Geest leert ons die warmte, dat vuur, dat heerlijke licht van Gods genade te kennen. Hij brengt ons in herinnering al wat Jezus voor ons gedaan heeft. En wij komen daardoor tot bezinning en gaan geloven in de Heer, we gaan Hem belijden als ónze Heer en Heiland. In ons leven gaat een vuur branden, een vuur van liefde. Ons leven wordt gelouterd (van de zonde) en in beweging gebracht om God te dienen.

O Geest van hierboven, leer ons geloven,
Hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse vrede deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
Als wij ontvangen al ons verlangen,
Met Christus opgestaan, Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
Als wij herboren Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan, Halleluja!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *