Hosea

Hosea trouwt “in voor- en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid” met een vrouw, die hem voortdurend ontrouw is. Zo moet hij uitbeelden, dat de Heer trouw blijft aan Zijn volk, dat Hem steeds maar weer verlaat voor de Baäls. Hosea’s leven wordt zó zichtbare prediking! Of de mensen dat ook gezien en begrepen hebben?

Hosea 2, 22
“Dan zal Ik haar voor mij zaaien in het land,
En Mij ontfermen over Lo-Ruchama,
En tot Lo-Ammi zeggen: Gij zijt Mijn volk.
En hij zal zeggen: Mijn God!”

Hosea, Gomer, en 3 kinderen. Uit de Zurichse Bijbel, 1531In de straten van Samaria, de hoofdstad van het 10-stammen-rijk Israël , spelen 3 kinderen. Zij dragen wonderlijke namen. Jsreëel heet de oudste. “Geen erbarmen (Lo-ruchama) de tweede en “Niet mijn volk”(Lo-ammi) de derde. De drie kinderen met hun wonderlijke namen zijn de drie kinderen van de profeet Hosea.

“Het Woord van Hem geschiedt”. Zó begint dit profetische boekje. Gods Woord wordt doorgegeven, dat staat voorop! Door wie en tot wie en wanneer, dat staat op de tweede plaats. Zijn Woord geschiedt!

Daar gaat het om, toen, en ook nu. Het is voor alle tijden, maar altijd ook in bepaalde tijden. Het is niet tijdloos. Toen was het de tijd en nu is het ook tijd, denk ik. Het geschiedt aan bepaalde mensen, in een bepaalde tijd, op bepaalde plaatsen. In Samaria en in Barendrecht en bij u in uw stad of dorp.

Luisteren naar Hosea is luisteren naar Gods Woord. Hij leefde omstreeks 750 vóór Christus. Koning Jerobeam II is zojuist aan de regering gekomen. Het is een tijd van welvaart voor het land. Ook een tijd van valse gerustheid. “Wij zijn immers Gods uitverkorenen, wat kan ons nu nog gebeuren?” Met als gevolg, dat het geloof en de trouw aan God gaan ontbreken. Wij kennen dat ook wel van onze tijd. De goden van die tijd, de Baäls, waren veel interessanter. De goden van onze tijd, geld en carrière, nemen ook ons totaal in beslag. “Afhoereren” noemt de Bijbel dat.

“Gij roeit hen uit die afhoereren
En U de trotse nek toekeren.”
Psalm 73, 14 Oude Berijming

Die ontrouw van het volk moet Hosea afbeelden in zijn huwelijk. “Ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren” (1, 2). Dit huwelijk van Hosea is één grote aanklacht tegen het ontrouwe volk. Hosea moest het brengen van Gods boodschap met zijn persoonlijke geluk bekopen. Hij moest onder het kruis door, wat moeilijk! Ja, profeet-zijn kan de mens heel wat kosten! Hosea trouwt “in voor- en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid” met een vrouw, die hem voortdurend ontrouw is. Zo moet hij uitbeelden, dat de Heer trouw blijft aan Zijn volk, dat Hem steeds maar weer verlaat voor de Baäls. Hosea’s leven wordt zó zichtbare prediking! Of de mensen dat ook gezien en begrepen hebben? Hoe God om Zijn volk bedelt: “Kom toch terug!” Zoals Hosea zijn vrouw telkens weer in liefde terug haalt? Nee, het volk blijft hardnekkig in zijn zonde en is hardleers. Wat moet God met zo’n volk? De liefde kan toch geen loopje nemen met de zonde en ontrouw? De liefde neemt de zonde heel ernstig. Zij wil het volk losrukken uit de omklemming van valse goden. Hoe dat moet? Het is geen eenvoudige weg. Het gaat door de diepte.

Daarover gaat deze preek!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *