Troostwoorden uit de Bijbel

Troostende bijbelteksten bij ziekte, verdriet en overlijden, o.a. uit de Psalmen. Waar anders halen we de kracht om te troosten vandaan?

Waar anders halen we de kracht om te troosten vandaan, als we zelf niet getroost worden door de Grote Trooster?

In de eerste plaats zijn daar de Psalmen: liederen en gebeden van mensen heel lang geleden, die het ook hebben meegemaakt wat wij moeten meemaken. Echte hartenkreten, uit het leven gegrepen. Ik noem u enkele:

Psalm 23:
“Zelfs al ga ik door een dal der schaduwe des doods, ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij”

Psalm 27:
“Hoor, Here, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij.
Gij waart mijn hulp, verwerp mij niet en verlaat mij niet!”

Psalm 31:
“Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden…
Mijn tijden zijn in Uw hand.”

Psalm 42:
“Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Wat buigt ge u neder,
o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!”

Psalm 46:
“God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp
in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. de Here der heerscharen is met ons.”

Psalm 71:
 “Bij U, Here, Schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. O God, wees niet verre van mij; mijn God, haast U mij ter hulpe.”

Psalm 73:
“Nochtans zal ik bestendig bij U zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Wie heb ik nevens U in de hemel? Het is mij goed om nabij God te zijn.”

Psalm 84:
 “Welzalig de mens, wier sterkte in U is. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Welzalig de mens, die op U vertrouwt!”

Psalm 90:
“Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen en bevestig onzer handen over ons.”

Psalm 121:
“Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.”

Psalm 130:
“Uit de diepten roep ik tot U, o Here, Here, hoor naar mijn stem. Bij U is vergeving… Bij Hem is veel verlossing.”


Oudtestamentische:

Prediker 3, 1-8; Jesaja 40 en 54,10; Job 11,7:
“Kunt gij de geheimen van God doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?”

Ja, en dan zijn er veel troostwoorden in het Nieuwe Testament. Slechts enkele noem ik u. U doet er goed aan de teksten zelf even op te zoeken.

Mattheüs 5, 4:
“Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.”

Dat wil niet zeggen, dat het goed is om verdriet te hebben. Dat begrijpt u wel. God wil ons toch niet expres verdriet aandoen? Maar het betekent veeleer troost: dat degene, die weeklagen, huilen, treuren, troosters zullen vinden, u en mij en bovenal de Grote Trooster! Zij die treuren worden “zalig” genoemd, omdat ze getroost worden.

Mattheüs 10, 29-30, 38-40, 42. Mattheüs 11, 28-29:
“Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt…”

Mattheüs 25, 38-40:
“In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan.”

Lukas 18, 7-8:
“Zal God dan Zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?”

Rom.8, 31-35 en 37-39. 1 Kor.15 en natuurlijk ook 1 Kor 13:
het loflied der liefde.

2 Kor.4,16 – 5,10:
“Daarom verliezen wij de moed niet”
“Mijn genade is u genoeg.”

1 Thess.4, 13-18: Phil.4, 4-7:
“Weest in geen ding bezorgd.”

Jak.5, 13-18 Hebr.13,5:
“Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.”

Openb.21,1-7:
“Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen…en de dood zal niet meer zijn.”

Ook het Liedboek der Kerken bevat sterke woorden van troost:

Gez.267; 390,3:
“Ik weet, aan Wie ik mij vertrouwe.”

Gez.398 en vele anderen.

Vergeten hoeven we ook niet de oude liederen, die van Johannes de Heer en zo.

Veilig in Jezus armen.
Vaste rots van mijn behoud.
Als gín nood gezeten.
’t Scheepken onder Jezus’ hoede.
Ga niet alleen door het leven.
Ik heb geloofd en daarom zing ik.
Heer, ik hoor van rijke zegen.
Ga mij niet voorbij, o Vader.
Alle roem is uitgesloten.
Welk een vriend is onze Jezus.
Beveel gerust uw wegen.

Zingen is vaak nog troostrijker dan spreken! Samen zo’n oud lied zingen!

17 gedachten over “Troostwoorden uit de Bijbel”

 1. een gedicht; wat in een paar minuten in mij opkwam;
  zoals een vogel, vliegend in een oneindig heelal
  gelijk mijn ziel, zoekend in de morgen rust vindt
  in de avond en de stilte van de nacht,
  dan ervaar ik zijn kracht en wonderlijke macht
  en zal ik opgaan, in een weten naar een eeuwig bestaan!

 2. ik ben ….. en ik woon in nederland en ik wil heel graag vehiuzen naar de buitenland maar heb 8000 an schuld terwel niet mijn eigen voud is.nu wil ik heel graag weg maar het kan niet want ik mag het niet fia de buiten land betallen en ben ik radeloos en heel erg bang ik weet niet wat moet want ik wil heel graag weg van hier want ik heb alleen maar slechte dingen mee gemaakt,vande vliegramp,tot meshandeling,en dingen dat ik neit eens durf te praten er over er was zelf momenten dat ik me zelf om het leven wou breng maar na 2 jaar kwam een stem in mijn hooft di zij als ik me zelf om het leven breng dan ga ik niet naar de hemel ik sgroke er zo er van dat ging prober om ven mij zelf te houden nu 2 jaar laater gaat het beter denk ik niet meer zo vak an de dood ik wil leven geleugig zijn mensen helpen ekke zodag naar de kerk gaan trouwen kinderen krijgen en slim worden werken de zon ieredag zien scheinen naar de zee luisteren ik wil weg gaan van nerland maar ik weet niet hoe want ik maak me zorgen over veel dingen ik ben dankbaar dat ik mijn hart mogt lugten op deze said bedankt

 3. bedankt voor uw gooie woorden ik zou heel heel graag naar de schultsaneering willen gaan maar dan zou het betekenen dat ik drie jaar in nederland moet blijfen en ik vind het best moeilijk want ik voel me niet gelukig hier zo doende heb ik de blaan gemaakt om naar bonaire te gaan daar is het rustig onpanse ik wort vroeg waker ik ieder zondag naar de kerk ik ben ook verplaan om daar om met jongeren daar te gaan werken ik voel me gewoon zo gelukig waneer ik daar ben hier in nederland ga ik nooit naar buiten het is alleen wanner ik belangerijke dingen moet doen ik lijd an post troumatise stres en bordelaner het komt door de dingen die ik heb mee gemaakt ik vind het gewoon allemal zo moelijk voor al om de goei keuze te maken wat u zij vind ik ook een goed iedee alleen ik vind het moeilijk om die stap te gaan odernemen omdat ik gewoon weg wil van alle alende ook is het voor een jaar en wat betref mij schulde ik wil ze heel graag via daar betaalen alleen ik weet niet als dat mogelijk is ik ga het wel uit zoeken morgen en kijken wat mijn opsies zijn nog maals bedankt dat ik mijn hart kon kugten het beteekend echt heel feel voor mij want ik heb geen frieden om mee te praten

 4. Beste Genara, Annemieke en Daisy,
  Hoe gaat het nu met jullie? Heb jij vrede gevonden, Genara? En werk om je in uit te leven? Ben je van je schuld af? Ik hoop het echt voor je! En jij, Annemieke, wat vind je mooi? Wat Genara geschreven heeft, of de woorden van God? Woorden van mensen kunnen ook voortkomen uit woorden van God hé? Ik wens jou veel zulke “mooie” woorden toe!
  En jij Daisy, jou wens ik hetzelfde toe: te luisteren van de Woorden van God en er moed uit putten!
  Vele groete, ds.Kroes

 5. Gerda, als je dit leest: ik wil je hartelijk danken voor je gedicht, mijn vader gaat sterven en ik lees het hem voor en ik weet zeker dat hij het prachtig vindt!

 6. Beste Marijke,
  Heel lief van je dat je je vader met die mooie woorden wilt troosten! Het is hel moeilijk afscheid te nemen van iemand, van wie je zo veel houdt.God zij je hierin nabij met Zijn troost! Ds.Kroes.

 7. halo ik ben het genara het gaat in midels best goed ondang heel feel moelijke dingen mee gemaakt ik heb een dochter gekregen genaamd engely croes het was een helle zwaare zwangerschaap maar ik heb er iets moois van terug gekregen en ik ben bijna klaar met mijn schult aftelossen,ik ga binnenkort ook naar bonaire ik dank god iederdag voor alles wat hij mij heeft gegeeven en ook dat ik toen deze side heb gevonden dat ik mijn hart kon luchten ik heb geleert dat ik nooit de hoop moet opgeven en dat god grood is en ik wens voor iedereen zijn hand ik bid iederdag voor ieder een dat het goed komt dat we met zijn alle een kunnen worden elkaar helpen troosten en liefde geeven.bedankt voor julie woorden het beteekent onwijs feel voor me ik bendank baar

 8. Beste Genara,
  Wat fijn om zulke goede dingen van jou te horen!En dat je een dochter hebt gekregen, met zo’n prachtige naam! Engely, en de achternaam is Croes, bijna hetzelfde als die van mij! Ik hoop, dat je weer terug kunt naar Bonaire. Stuur me vandaar nog eens een bericht en als ’t kan een foto van Engely!God behoede jullie!
  Groeten, ds.Kroes .

 9. Een ieder die het moeilijk heeft onderstaand gedicht in je hart te sluiten en voor altijd bij je te dragen,dan weet je dat je altijd op god kan vertrouwen.
  Voetstappen in het zand

  Ik droomde eens en zie ik liep
  aan ’t strand bij lage tij.
  ik was daar niet alleen, want ook
  de Heer liep aan mijn zij.
  We liepen samen het leven door
  en lieten in het zand
  een spoor van stappen, twee aan twee;
  de Heer liep aan mijn hand.

  Ik stopte en keek achter mij
  en zag mijn levensloop
  in tijden van geluk en vreugd
  van diepe smart en hoop.

  Maar als ik goed het spoor bekeek
  zag, langs de hele baan
  daar waar het juist het moeilijkst was,
  maar één paar stappen staan…

  Ik zei toen: “Heer waarom dan toch?
  Juist toen ik U nodig had;
  juist toen ik zelf geen uitkomst zag
  op het zwaarste deel van mijn pad.”

  De Heer keek toen vol liefde mij aan
  en antwoordde op mijn vragen:
  “Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,
  toen heb Ik je gedragen.”

  1. Ik ging op zoek naar een website met troostwoorden,en ik vond deze site.Dit prachtige gedicht heb ik ook op mijn jouwweb geplaatst.Het is zo waardevol dat wij elkaar moed inspreken vanuit de Bijbel. En inderdaad de psalmen geven zoveel troost.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *