Vergeet niet één van Zijn weldaden


Niet vergeten! Dat is een opdracht en een opgave tegelijk. Want voor velen is het een zegen, dat de mens vergeten kan. Ik denk aan al die mensen, die dikwijls in zorgvolle lichamelijke of geestelijke omstandigheden hun oude dag slijten. Wat goed om dan te kunnen vergeten, wat je allemaal moet missen in het leven.

Vergeet mij niet-je
Psalm 103: 2

Toch zijn er dingen die je nooit vergeten mag, zoals de Psalmdichter ons toeroept: Vergeet nooit één van zijn weldaden! Misschien waren we ze kwijt, die weldaden. Denk nou nog eens goed na. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij zo maar vergeten, vaak door een tekort aan liefde en dankbaarheid. Het leven gaat verder…….. Maar laten die weldaden toch bij U blijven! U mag ze niet vergeten, want u heeft ze zo nodig. Want zij zijn tekenen,dat God bij u blijft.

Share

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *