Wijsheid

De Bijbelse wijsheid is zeer bekend. Veel wijsheidsspreuken worden nogal eens aangehaald. Zoals “Een degelijke vrouw, wie zal haar vinden?” uit het boek van de Spreuken (31, 10). “Haar waarde gaat koralen ver te boven!” De spreuken zijn gedicht door koning Salomo. Hij moet ook een zeer wijs man geweest zijn.

De Bijbelse wijsheid is zeer bekend. Veel wijsheidsspreuken worden nogal eens aangehaald. Zoals “Een degelijke vrouw, wie zal haar vinden?” uit het boek van de Spreuken (31, 10). “Haar waarde gaat koralen ver te boven!” De spreuken zijn gedicht door koning Salomo. Hij moet ook een zeer wijs man geweest zijn.

U weet toch nog wel, dat de koningin van Sheba (het huidige Saba) een verre reis naar hem maakte om met hem “in wijsheid” te kunnen spreken? Want zelf was zij ook een heel wijze vrouw. Gelukkig zijn veel van hun wijsheid bewaard gebleven in het boek Spreuken. Ik noem nog een voorbeeld: Spreuken 10, 1-4: “Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaze zoon is een bekommering voor zijn moeder. Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood. De Here laat de rechtvaardige geen honger lijden, maar de begerigheid der goddelozen wijst Hij af. Een trage hand maakt arm, maar de hand van de vlijtige maakt rijk.”

Typerend voor de wijsheid, uit een zo ver verleden, is ook het beroemde “Salomonsoordeel”. U weet wel, toen de koning een oordeel moest vellen van welke vrouw nu het kind was. Hij zei: “neem een zwaard en hak het kind doormidden”. Toen bleek wie de ware moeder was. Zij zei: “Geef het kind maar aan die andere vrouw!”

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Ook uit andere landen komen mooie wijsheidswoorden. Ik wil u er enkele noemen:

Een vriend is één ziel die twee lichamen bewoont
(Grieks: Aristoteles)

Zachtheid is de kracht der zwakken,
Is haar scepter en haar zwaard,
’t Bloempje, dat één zucht zou kwakken,
Beeft en buigt – en blijft gespaard.
( P.A. de Génestet)

Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven groeit.
(Guido Gezelle)

De ervaring leert ons, dat liefde niet bestaat uit het naar elkaar kijken van twee mensen, maar uit het samen in dezelfde richting kijken.
(Antoine de Saint Exupéry).

Echte liefde is als een ring: een ring heeft geen einde.
(Russisch)

Een vriendelijk woord is als een lenteregen. (Russisch)

Als iedereen een draadje geeft, dan heeft de naakte een hemd. (Russisch)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *