Wedergeboren tot een levende hoop

Toekomstverwachting, waar vindt je dat nog? En toch, zegt Petrus, is er hoop en mogen wij daaruit leven. Christus heeft ons daartoe doen wedergeboren worden, tot nieuwe mensen gemaakt. Petrus’ woord verandert aan onze vaak zo uitzichtloze situatie niets, wij blijven die we zijn. Maar zijn woord zet ons leven wel in een andere dimensie…

1 Petrus 1, 3

De vakantietijd ligt weer achter ons en nu gaan we weer aan de slag. Daar ligt ook een stuk bezinning in: wat gaan we er van maken? Gaat het oude leven weer verder? Of hebben we inspiratie opgedaan voor een “nieuw” leven?

Petrus wil ons daarbij helpen. Blijkbaar had de Gemeente, aan wie hij z’n brief schrijft, dat ook nodig. Hij zegt: “Christus heeft ons doen wedergeboren worden tot een levende hoop!”Gewoon gezegd: door Christus zijn wij andere mensen geworden, met moed voor de toekomst.

Tot een levende hoop! Daar zit dat anders zijn en die moed in. Wij mogen hoop uitstralen. In een wereld vol pessimisme over de toekomst is dit van groot belang: dat er nog hoop is. Hoop op een beter leven, een mooiere toekomst! Wij mogen die hoop belichamen, uitstralen! Dat is toch geweldig?

Toekomstverwachting, waar vindt je dat nog? Hoe kunnen wij dat nou laten zien in ons leven? Zijn wij dan geen mensen zoals Petrus en zijn Gemeente: vol van verzoekingen, uitzichtloosheid en dikwijls wanhoop? Ja, dat is wel zo, ook zelf heb ik dit wel eens, dit gevoel van hopeloosheid en uitzichtloosheid. En toch, zegt Petrus, is er hoop en mogen wij daaruit leven. Christus heeft ons daartoe doen wedergeboren worden, tot nieuwe mensen gemaakt. Petrus’ woord verandert aan onze vaak zo uitzichtloze situatie niets, wij blijven die we zijn. Maar zijn woord zet ons leven wel in een andere dimensie. Onze ogen zien andere dingen, ons blikveld wordt ruimer. Het laat ons horen, dat er ook nog iets anders in de wereld is dan pessimisme en moedeloosheid. Het wil ons iets zeggen, dat al onze wanhoop in de schaduw stelt, omdat het ons daarvan verlost. Immers: wij zijn wedergeboren tot een levende hoop!

Wij zijn op weg andere mensen te worden, met weer een blijk voor de toekomst: waarin God de hele wereld en de mensen, de hele creatuur, nieuw  maakt. Vakantietijd is recreatietijd. En recreatie betekent “herschepping”, wedergeboorte! Het zou mooi zijn, wanneer de vakantie, die achter ons ligt, ons daartoe zou brengen! Wedergeboorte, hoop op de toekomst, waar de Heer ons naar toe brengt. Laat Hem uw krachten vernieuwen, want Hij alleen maakt ons tot een LEVENDE HOOP!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *