Volgen

Vorige week hadden we ’t over het geloof naar aanleiding van. Johannes 6, 65: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is.” Ik heb toen gezegd, dat geloven een gave is, maar ook een opgave, een levenshouding, berustend op je keuze voor God, omdat je vertrouwen in Hem hebt. Op dit laatste komt het ook aan in de tekst van vandaag: “Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.”

Vorige week hadden we ’t over het geloof naar aanleiding van. Johannes 6, 65: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is.” Ik heb toen gezegd, dat geloven een gave is, maar ook een opgave, een levenshouding, berustend op je keuze voor God, omdat je vertrouwen in Hem hebt. Op dit laatste komt het ook aan in de tekst van vandaag:

“Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.”

Of degenen, die deze woorden sprak, dat ook gedaan heeft? Dat weten we niet. We horen nog wel, hoe Jezus waarschuwt: “De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.” Blijkbaar is het volgen van Jezus niet zo gemakkelijk. Het is een moeilijke weg vol valkuilen, het is afzien en zelfverloochening, echt een riskante zaak. Je moet je wel een paar keer bedenken, vóór je daar aan begint!

Of die mens dat begrepen zal hebben? Hij was nog zo enthousiast, waarschijnlijk ook nog jong, vol idealen voor een betere wereld. Hij had Jezus ontmoet en veel van Hem gehoord, hoe deze Meester zieken genas en uitzicht bood op een betere wereld, een wereld van God gegeven. Het sprak hem ook aan, hoe Jezus opkwam voor de armen en tegen onrecht vocht. Kunt u dit begrijpen? B ent u er misschien ook zo één?

“Heer, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat!”

Het wordt zo gemakkelijk gezegd! Gelukkig zijn er ook vandaag nog idealisten. Spontaan, enthousiast, zo echt van harte gemeend, een betere wereld! Maar dan komt de werkelijkheid van het leven, één grote ontnuchtering. Wat doe je met je idealen, als die aan alle kanten de grond worden ingeboord? Onrust, strijd, “geen plaats om het hoofd neer te leggen”. Struggle for life, zo wordt dat ook wel genoemd. Strijd om het bestaan van het leven zelf. Je gaat er in op, je gaat er ook in onder. Geloven tegen de druk in, vertrouwen houden, ondanks alles, hoop houden tegen je gezonde verstand in. Dat is volgen. Anders kan het niet! Je kunt het niet uit je zelf, met al je idealisme niet. Het moet je gegeven worden door de Vader. Daar moeten we dagelijks om bidden! Dan zullen we ’t misschien ook leren:

“Ja, Heer, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat!”

Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *