Van achteren en van voren

Er is een liedje van: “Van voren naar achteren…” Het wordt wel gezongen als er feest is. Mensen houden elkaar dan vast en gaan naar voren en naar achteren en weer terug. Of dat ook al bestond toen de dichter van Psalm 139 schreef: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij”?

Er is een liedje van: “Van voren naar achteren…” Het wordt wel gezongen als er feest is. Mensen houden elkaar dan vast en gaan naar voren en naar achteren en weer terug. Of dat ook al bestond toen de dichter van Psalm 139 schreef: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij”?

Ik denk het niet. Maar het is dezelfde gedachte, die er in zit, en dezelfde beweging ook. Alleen gaat het nu van God uit! Zo dicht is God ons nabij, dat we Hem overal tegenkomen, van voren en van achteren.

Dat we dat toch niet zo merken, ligt niet aan God, maar aan ons. Het is niet, dat God ver weg is en ons zuchten en klagen niet hoort, maar wij zijn ziende blind en horende doof en lopende mank. Het kan ook anders. Tenminste, de dichter heeft dat heel anders ervaren. God is voor hem een werkelijkheid, voelbaar dichtbij is Hij. “Gij legt Uw hand op mij”. Hij voelt als ’t ware die hand van God op zijn schouder. Heeft u dat zelf ook wel eens gehad? Dat het net was alsof iemand je tegenhield, toen je op ’t punt stond iets verkeerds te gaan doen? En op een ander moment, toen je erg verdrietig was? De onzichtbare hand van God? En toen je voor een moeilijke beslissing stond, kreeg je toen niet een duwtje in de rug in de goede richting? De onzichtbare hand van God?

Het is goed te weten, dat die hand ons aan alle kanten omgeeft. Als een beschermende kracht. Als een helper in nood. Iemand ook, die je bemoedigt en aanzet om de goede dingen te doen en tegen het kwaad te vechten. Die hand van God is God Zelf in al Zijn zorg, die Hij voor ons heeft. Aan Hem kunnen we al onze wegen toevertrouwen!

Dat is geloof: zich in Gods hand te weten, ook op moeilijke en donkere wegen. Hij staat achter ons, Hij omringt ons geheel en al, wij kunnen geen kant uit! Ja, soms is het een onbegrijpelijke, onzichtbare hand, die ons aanstuurt… maar het is Zijn hand! En daarom zijn we veilig en geborgen. Die hand heeft Hij in Jezus Christus naar ons uitgestoken, een hand die vergeeft en die toedekt, een hand ook die opent en bevrijdt, een hand tenslotte die ons binnenleidt in Gods Koninkrijk. Die hand werd bij de Doop op ons gelegd. Die hand wordt elke zondag ons zegenend toegestoken. Die hand schenkt ons de Heilige Geest. En in die hand staan onze namen geschreven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *