Uw Vader weet wat nodig is

Als Hij dit zegt, heeft hij het over ’t bidden. Je moet het stilletjes doen zonder poespas. Want, zegt Jezus, Vader ziet je wel. Je hoeft je zelf niet zichtbaar te maken, kruip maar in een hoekje. Je mag toch weten, dat Vader je bidden hoort! Trouwens, Hij weet wat je nodig hebt, al vóórdat je het hem vraagt.

Wij mensen weten soms met ons leven geen raad! We voelen ons geplaatst voor onoplosbare problemen. Wat moet ik doen? Wat is het beste voor mij? Hoe kan ik verder?

Nu zegt Jezus: maak je geen zorgen, want je Vader weet toch wat je nodig hebt!

Als Hij dit zegt, heeft hij het over ’t bidden. Je moet het stilletjes doen zonder poespas. Want, zegt Jezus, Vader ziet je wel. Je hoeft je zelf niet zichtbaar te maken, kruip maar in een hoekje. Je mag toch weten, dat Vader je bidden hoort! Trouwens, Hij weet wat je nodig hebt, al vóórdat je het hem vraagt.

Het staat geschreven in Mattheüs 6, 5-14. Ik laat het horen in een vertaling van Mr. E. Straat.

5. Als je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen. Die houden er
van in de synagogen en op de hoeken van pleinen te staan
bidden – om vooral door de mensen gezien te worden.
Waarachtig, Ik zeg jullie, die hebben hun loon al gehad!
6. Nee, als je bidt, ga dan in je eigen kamer, doe de deur dicht en
bidt tot je vader in het verborgene. Dan zal je vader, die zijn
blik slaat ook in wat verborgen is, het je vergelden.
7. Als je bidt, leuter dan niet zoals de heidenen! Die menen
namelijk , dat zij om hun woordenvloed verhoord zullen worden.
8. Wees niet zoals zij, want je vader weet wat je nodig hebt, al
vóórdat je het hem vraagt. Bidden jullie dus als volgt:
9 Onze vader in de hemel, laat je naam geheiligd zijn!
10. Laat je koninkrijk komen, laat gebeuren wat jij wil
op aarde evenzo als in de hemel.
11. Het brood, dat wij zo nodig hebben, geef ons dat ook vandaag.
12. En scheld ons onze zonden kwijt zoals wij zelf aan onze
schuldenaren kwijtschelding geven en gegeven hebben.
13. En breng ons niet in de beproeving, maar red ons van het kwaad!
14. Als je immers de mensen hun tekortkomingen kwijtscheldt,
 zal je hemelse vader jou kwijtschelding geven.

In de vijfde eeuw na Christus leefde in Ierland een monnik met de naam Patrick. Iedere Ier kent hem nog als St. Patrick en viert in maart de nationale feestdag, naar hem vernoemd: St. Patricks day. Deze monnik heeft honderden kerken gesticht en is vanuit Frankrijk als de eerste bisschop van Ierland gewijd. Hij moet een geweldige prediker geweest zijn, maar ook heel eenvoudig en vooral pastoraal: hij stond als een herder voor de kudde. De Britse katholieken, die er toen al een tijdje waren, keken eigenlijk op die Patrick neer: zo’n eenvoudige man en dan bisschop! Er is van hem een “zegen” bewaard gebleven, die prachtig aansluit aan de tekst van de Heiland: “Uw Vader weet wat u nodig heeft”. Ik laat hem hier graag horen, in een vrije vertaling:

De zegen van St. Patrick

De Heer zij voor u
Om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
Om u in de armen te sluiten en te beschermen
Tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
Om u te bewaren voor gemene aanvallen
Van anderen.
De Heer zij onder u
Om, u te roosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
Om u te verdedigen als mensen over u
Heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen
Nu en altijd.

3 gedachten over “Uw Vader weet wat nodig is”

 1. Er zit nog een klein foutje in…

  Na de zin
  De Heer zij onder u

  Hoort te volgen:
  Om u op te vangen als u dreigt te vallen.
  De heer zij in u

  En dan verder met
  Om u te troosten als u verdrietig bent

  Wat een prachtige bede!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *