Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinaars

De apostel beschrijft in de Romeinenbrief zijn leven met Christus. Die brief wordt ook wel Paulus’ testament genoemd. Hij houdt de mensen voor, dat zij moeten leven uit de liefde van Christus, zoals hij zelf dat ook gedaan heeft.

“Wie (wat) zal ons scheiden van de liefde van Christus?”

Romeinen 8,37

De apostel beschrijft in de Romeinenbrief zijn leven met Christus. Die brief wordt ook wel Paulus’ testament genoemd. Hij houdt de mensen voor, dat zij moeten leven uit de liefde van Christus, zoals hij zelf dat ook gedaan heeft.

“Wie (wat) zal ons scheiden van de liefde van Christus?”

Ook alle ellende van de wereld niet. En reken er maar op: die wordt ook ons niet bespaard!

“Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood…” (vers 36). Zo ziet de apostel het leven van de Christen, om hem heen en ook van hem zelf. En dat was ook realiteit in die dagen, zoals dat in sommige landen nog is. Het leven van een Christen was het leven van een vervolgde, zelfs van een martelaar. “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.”

Hier ligt het wonder van het Evangelie. Dat de apostel uit eigen ervaring kan doorgeven: onze kracht wordt in zwakheid volbracht, door nederlaag tot overwinning, door dood tot opstanding, wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

Meer dan overwinnaars zijn we! Er zijn stammen in Afrika, die geloven dat iemand, wanneer hij een vijand overwonnen heeft, de kracht van die vijand zelf verkrijgt. Daardoor werden bij de Indianen ook de overwonnenen gescalpeerd en die scalpen werden opgehangen ten teken dat de macht van de vijand in hun bezit was gekomen. Iets dergelijks zien we ook op geestelijk gebied gebeuren.

Daarom noemt Paulus de Christenen “meer dan overwinnaars”. U heeft het misschien ook wel eens zelf ervaren. Als je met veel moeite een kwaad hebt overwonnen, dan gaat de kracht van het overwonnen kwaad op u over. U krijgt er moed van! En bij elke nieuwe overwinning neemt die moed toe. En u wordt ook een voorbeeld voor anderen. U kunt er ook van getuigen en er anderen mee helpen. Dat laat Paulus hier zien. Zo wordt de overwinning eigenlijk nog een  keer behaald! En zo worden we “meer dan overwinnaars”.Niet uit ons zelf, maar door Hem, Die ons heeft liefgehad.

Probeert u ook zelf maar eens zo’n overwinning te behalen. U zult dan vast en zeker ook zien, dat het “meer” wordt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *