Kerstfeest tussen licht en donker

Een gelukkig gezinnetje, een prachtige baby, een romantische gebeurtenis in een stal. En we doen er ook dit jaar weer van alles aan om er maar een gezellig feest van te maken. De deuren en de portemonnees gaan voor één keer royaal open voor iedereen. Daarna gaan we weer over tot de orde van de dag. Is dat soms een reden, waarom Jezus voor veel mensen onherkenbaar is geworden?

Jesaja 53, 2 en 3
“Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien.
Hij was veracht en van mensen verlaten, een mens van smarten,
Vertrouwd met ziekte.”

Kerststal uitgevoerd in PlaymobielWe staan aan het begin van de Adventstijd en zien uit naar Kerst. En dan horen we deze profetische stem uit een ver verleden. Een stem, die spreekt over een mens van smarten, vertrouwd met ziekten. Dat spreekt ons oudere mensen wel aan!

Maar of deze tekst ook iets met Kerst te maken heeft? Wat is immers in onze tijd het beeld van de geboorte van Jezus? Een gelukkig gezinnetje, een prachtige baby, een romantische gebeurtenis in een stal. En we doen er ook dit jaar weer van alles aan om er maar een gezellig feest van te maken. De deuren en de portemonnees gaan voor één keer royaal open voor iedereen. Daarna gaan we weer over tot de orde van de dag.

Is dat soms een reden, waarom Jezus voor veel mensen onherkenbaar is geworden? Dit beeld van Jezus, die mooie volmaakte baby, is het beeld van de reclame, eigenlijk voor het Christelijk geloof: antireclame. Een beeld om van te dromen, om jaloers op te zijn, maar wel een beeld buiten de werkelijkheid. De realiteit van het leven is toch veelal anders! Eenzaamheid, conflicten, zorg, ziekte en handicap, ouderdom, gebrek. En als je oud mag worden, wie ben je dan nog? Honger, vluchtelingen, bomaanslagen en natuurrampen zien we dagelijks op de televisie. Eenzaamheid, verdriet en pijn maken we dagelijks mee in zieken- en verpleeghuizen. Dát is het werkelijke leven.

Wat is dat nou, zult u zeggen, bederf nou niet het feest! Mogen we niet één keer op een jaar al die narigheid vergeten? Nee!

En waarom niet? In de eerste plaats, omdat zo’n feest van “vergetelheid” geen echte vreugde en bevrediging geeft. Het is een roes en je houdt er een kater van over. In de tweede plaats niet, omdat de Bijbel ons een geheel ander beeld geeft van de geboorte van Jezus. Lees Jesaja maar eens! Het gaat om een man van smarten, vertrouwd met ziekten. En het gebeurde allemaal onder een vreemd dictatoriaal regime, met veel gediscrimineerde randgroepen in de samenleving, zoals herders, zieken, melaatsen, tollenaren, vrouwen, kinderen en bezetenen. En binnen de kortste keren moesten Maria en Jozef met Jezus vluchten en werden achter hun rug alle kinderen van Bethlehem onder de twee jaar op gruwelijke wijze vermoord. Dat is de realiteit van Kerst!

Niks mooie volmaakte baby; geen vrede op aarde; geen harmonieuze samenleving; geen succesverhaal.
En toch?

Maria zingt: “Mijn ziel maakt groot de Heer!… omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige! Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden.”

Dit is geen romantisch lied: “O Kindeke klein, o Kindeke teer.” Nee, het is een lied van licht en duisternis. Licht IN de duisternis! Door de geboorte en het leven van Jezus worden wij er voortdurend aan herinnerd, dat wij niet aan ons lot zijn overgelaten. Onze wereld, ons leven, onze werkelijkheid, onze kinderen en kleinkinderen en hun toekomst, dat alles is geen hopeloze zaak. Want God heeft naar ons omgezien, in bare omstandigheden. En Hij zal dit blijven doen!

Is dit nu al realiteit? Met Kerst? Nee, nog niet. We moeten nog even wachten en wie weet hoe lang nog Kerstfeest vieren. Maar soms zien we er al iets van, in het voorbij gaan. Wij leven in hope… en vanuit die hoop leven we wel al vast op het grote Kerstfeest vooruit! Eens komt Gods Koninkrijk midden in ons leven. En daarom is het toch goed om Kerst te vieren, maar wel met beide benen op de grond.

2 gedachten over “Kerstfeest tussen licht en donker”

  1. Ds. Kroes bedankt voor u kerst verhaal. En wat de Profeet Jesaja zag, in zijn openbaring , zal ons en de wereld moet breken en doen verstommen. Daarom dominee, heb ik de HERE JEZUS lief. groet, in de Man van Smarten. een fijne kerstdagen, en een gezegen 2009, met allen die u lief zijn. fred.

  2. Beste Fred,
    Ik wens jou ook met je familie gezegende Kerstdagen toe! Moge het Licht van Kerst je omringen en je de vreugde schenken een kind van God te mogen zijn. Morgen preek ik over “Ik ben het Licht der wereld”, kijk volgende week maar op de site.
    “Het Licht dezer wereld is reddend verschenen”. Blijf staan in dat Licht!
    Groeten, ds.Kroes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *