Sinterklaasgedichtjes 2008

Het leven is vol winst en verlies,
Je moet er tegen kunnen
En een ander ook wat gunnen,
Is Sints welgemeende devies!

Voor SALIM

Onze oudste kleinzoon heet Sali(e)m,
Hij is zestien bovendien,
Een boom van een vent
En totaal niet(?) verwend!

Hij studeert in Barendrecht op ’t Dalton,
Een nieuwe school met heel veel zon.
Hij zit er nu in 5 VWO,
Zijn cijfers zijn okido!

Nu het einde komt in het verschiet,
Rijst de vraag: wat wel, wat niet?
Als ik straks van school af kom,
Wat moet ik dan: links af of rechtsom?

Het zal wel Delft worden vanwege de techniek,
Want daarin is hij een hele piet!
Voor zijn vader maakte hij een site op eigen kracht,
Wie had dat nou van zo’n jonge knul verwacht?

Informatica Techniek is het liefste wat hij doet,
Daarmee houdt hij zich dagelijks uren zoet
In zijn eigen domein op de zolder.
Na het eten is het direct holderdebolder!

Eén keer in de week denkt hij aan zijn lijf,
Dan komen al zijn spieren in bedrijf,
Als hij met Dennis, z’n vriend, fitness doet
En daar soms ook Oma ontmoet.

“Hoi Oom”, zegt hij dan als lieve groet,
Dat doet Oma o zo goed!
Samen met je kleinzoon op de mat,
Dat wordt je nooit zat!

Ja, die Salim redt het wel,
Hij zit heel goed in zijn vel.
Sint heeft daar best fiducie in
En geeft hem daarom ook z’n zin.

Een nieuw spelletje kan er nog wel bij
En dat maakt ook zijn twee broers blij.
Veel plezier, mijn lieve kind.
Weet, dat Sint je zeer bemint!

Voor  LOÏS

Lois zit al weer in twee Gym.
Als vanouds zet zij de beuk er in!
Zij komt met mooie cijfers thuis
En brengt daarmee vreugde in het huis.

Twee vriendinnen staan aan haar zij
Daar komt ook nog haar grote broer bij.
Sanne en Paulien, je moet ze eens zien
Dollen in de kamers gedrieën.

Hockey is haar favoriete bezigheid,
Elke zaterdag is zij daartoe bereid.
Verliezen of winnen maakt haar niet uit,
In de sport zelf ligt haar buit!

Scrabbelen doet zij ook heel graag,
Daarin is zij Opa zelfs de baas.
Als die wel eens uitlegt met een oud woord,
Antwoordt zij stereotiep: nooit van gehoord!

Van gescheiden ouders kind te zijn
Doet haar menigmaal veel pijn.
Maar met broer Robin slaat zij zich er flink doorheen.
Samen zijn zij twee en tweeën één!

In de weekenden wordt er van huis geruild,
Dan wordt er ook wel eens even gehuild.
Gelukkig maar, dat de ouders wonen dicht bij elkaar,
Dan ben je zo met verhuizen klaar!

Achter de computer wordt heel wat afgesurfd
En met vriendinnen een spelletje gesmurfd.
Soms geeft dat wel eens ruzie met haar broer,
Die vindt dat zij hem legt een loer!

Die Lois is ook nog op tekenles,
Ook daar doet zij goed haar best.
Die gave heeft zij van haar moeder geërfd.
Die was (en is) ook zo goed met kwast en verf.

Ga zo door, mijn lieve kind,
En weet dat Sint jou zeer bemint!
Je redt het wel, met elkaar,
Dag hoor en tot volgend jaar!

Voor  CHADI

Chadi is lang geweest het tweede kind.
Hij werd daardoor zeer bemind,
Totdat hij zijn plaats moest afstaan
Aan Rayan, die kwam achteraan!

In plaats van kind is hij nu ook “moeder” geworden
Om z’n kleine broertje met van alles te verzorgen.
Als die wat nodig heeft, roept hij “Chad”
En uit is ’t dan weer met de pret.

Zo is hij thuis een schakel in het gezin,
Heel bijzonder, van ’s levensloop een goed begin!
Hij is nu dertien en bij grote broer op school gekomen,
Waar men de kind’ren met Dalton-onderwijs wil belonen.

Een potje voetballen, dat is echt
Het liefste wat hij doet: bij de VV Barendrecht.
Het is wekelijks twee keer in het pak en trainen,
En dan ‘s-zaterdags voor de wedstrijd in de benen!

In zijn eigen kamer voelt hij zich thuis
Voor huiswerk en spelgedruis,
Vooral sinds hij een nieuwe computer kreeg
Is ’t voor hem daar altijd feest.

Beneden zien we hem vaak wii-en
Met zijn broers gedrieën.
Dan is ’t kabaal niet van de lucht,
Opa en Oma slaken dan maar een zucht!

Sint wenst ons Chad toe
Heel veel goeds in zijn nieuwe bestaan.
Dat hij niet mag worden moe
Om alles aan te gaan!

Voor  DIENI

Dieni is een meisje met een groot hart
En dat maakt haar, vindt Sint, zeer apart!
Ach, dat elk hart nu eens kende geen grens!
Maar ja, dat is natuurlijk een vrome wens.

Ze heeft een beugel in haar mond,
Dat maakt haar gebit gezond.
’t Staat haar ook nog heel erg goed
En geeft en beetje pit aan haar lieve snoet!

Ze lijdt een druk bestaan:
Pianospelen, schaken en welaan
Dan ook nog naar badminton gaan!
Gelukkig kan ze alles heel goed aan.

Ook op school gaat het goed.
Ze zit nu in groep acht en moet
Volgend jaar naar het Middelbaar,
Maar dat is voor haar geen bezwaar!

Wel is de keuze moeilijk: Rotterdam of Zoetermeer?
De gedachte daaraan alleen al doet haar zeer!
Wie weet, waar zij nog belandt,
Als een vriendin haar neemt bij de hand!

Dieni wil graag nog eens bij Oma logeren.
Dat kan geregeld worden binnen de kortste keren,
Als Pa en Ma weer eens een weekend stappen gaan.
Zo’n weekend komt er gauw weer aan!

Met haar broer Chris en Poesbeest the cat
Heeft zij elke dag heel veel pret.
En anders gaat zij wel even een boek lezen,
Dan heet het: Chris, nou even weg wezen!

Dieni, je krijgt lieve groeten van de Sint,
Die ook jou heel erg bemint.
Kies de zonzijde in je leven,
Dan zal het leven je veel warmte geven!

Voor  ROBIN

Robin is een jongen met rossig haar,
Maar tegenwoordig is ’t bruin, echt waar!
Soms is hij een opgewonden standje,
Met hem heb je gauw een binnenbrandje.

Maar dat geeft helemaal niet,
Zo’n brandje bij hem is gauw weer geblust,
Want per saldo is Robin heel erg lief
En voor zijn moeder is hij lief en lust.

Hij helpt in huis, waar hij maar kan,
En ook in tuinieren is hij de man!
De appelbomen heeft hij eigenhandig geplukt
En de appelbollen ervan zijn prima gelukt!

Met zijn nieuwe p.c. is hij in z’n sas.
Die kwam bij hem dan ook goed van pas
Net zoals de flatscreen TV
Voor ’t dagelijkse wel en wee.

Dat was een cadeau van Opa en Oma
Voor hun beider verjaardagen,
(Die liggen zo dicht bij elkaar!)
Omdat zij zich zo goed hadden gedragen!

Af en toe komt er bij Opa een berichtje binnen:
Van Robin, bedoeld om een gesprekje te beginnen.
Maar als Opa dan een antwoord terugstuurt,
Is Robin weer niet in de buurt!

Nu nog wat mooie spelen er bij,
Dan wordt onze man helemaal blij!
Wie weet, wat Sint nog in petto heeft.
Wie geduldig afwacht, die leeft!

Als er een feestje is besproken,
Wordt door Robin het haardvuur aangestoken.
Dat spreidt alom veel gezelligheid
En is de bron van huiselijk jolijt!

Robin, wees maar gewoon zoals je bent:
Een echte lieve eerlijke vent!
Daar houdt Sint het meeste van.
Jij bent echt zijn man!

Voor  CHRIS

Chris is een jongen, die van alles kan.
Soms slaat de vlam bij hem in de pan!
Computeren, schaken, pianospel,
Dan ook nog korfballen, ja wel!

Alles doet hij met verve en elan,
Voor niets en niemand is hij bang!
Als Oma binnenkomt, is zijn eerste vraag:
Blijven jullie ook eten vandaag?

Met zijn zus Dieni heeft hij een hechte band.
Om dat te merken is soms heel frappant.
Kibbelen is er ook wel eens bij,
Maar al gauw is ’t weer koek en ei!

Met z’n vader is hij naar De Kuip geweest.
Tegen IJsland vierde Holland toen voetbalfeest.
Maar aan korfbal beleeft hij meer plezier
Dan aan het volkse voetbalvertier!

Laatst had Chris de bal in de korf gegooid,
De wedstrijd was toen bijna voltooid.
Toen kwam de ploeg van de tegenpartij
Toch nog onverwacht langszij.

Zij scoorden zelfs nog een puntje meer,
En dat deed de Weidevogels heel erg zeer!
Chris is er nu nog beduusd van,
Dat was een harde leer!

Met schaken werd hij kampioen,
Weer een beker er bij toen!
Hij moest hiervoor wel Dieni verslaan,
En dat kwam bij Dieni hard aan!

Het leven is vol winst en verlies,
Je moet er tegen kunnen
En een ander ook wat gunnen,
Is Sints welgemeende devies!

Ga zo door, mijn jonge vrind,
En weet dat Sint je zeer bemint.
Je wordt nog eens een kei op velerlei gebied,
Een mooie toekomst ligt voor jou in ’t verschiet!

Voor  RAYAN

Rayan, onze jongste, is nu vier
En hij zorgt voor veel vertier!
Juffrouw Rina is de klassejuf
En die is bepaald niet duf!

Met strakke hand worden de kinderen geleid,
Allemaal in het gelid, totdat het is tijd.
Ze zitten ook allemaal keurig in de kring
Vanaf het allereerste begin.

Op de stoelleuning staat hun naam,
Daar wennen ze dus al spoedig aan!
De kinderen wennen ook aan elkaar,
Want soms hutselt de juf de stoelen door elkaar!

Er is ook een stoeltje met de naam “Flip”.
Opa dacht: “Flip, dat ben ik!
Die is dus voor mij!”
En hij ging zitten in de rij!

Dat bleek voor Opa toch te veel eer,
Want ’t stoeltje was voor “Flip de beer”.
Soms wordt Flip de kind’ren meegegeven,
Moeders schrijven dan op, wat zij met hem beleven!

Drie dagen in de week haalt Opa hem van school
Op de scootmobiel, en dat vindt hij “cool”!
Alle kind’ren kijken hem dan na
En denken: stond ik maar daar!

Wii-en en spelen op de computer is zijn lust en leven.
Daarin kan niemand hem voorbij streven!
Maar voetballen heeft ook zijn voorkeur:
Met zijn broers trappen tegen de garagedeur!

Soms komt de bal over de heg
Van de boze buurman,
Dan is hij voor goed weg!
Daar is natuurlijk niks an!

Salami is zijn lievelingskost
Met “Knispers” uit Oma’s kast.
Daarbij komt natuurlijk Mama’s worst.
Al met al is eten toch een hele last!

Ga zo door, mijn lieve vrind,
Weet dat Sint je zeer bemint!
Je bent nu nog maar vier,
Maar toch al een heel lekker dier!

Eén gedachte over “Sinterklaasgedichtjes 2008”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *