Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Thomas vraagt in Joh. 14 1-14 aan Jezus: “Heer, wij weten niet waar Gij heen gaat, hoe weten wij dan de weg?” Thomas is een twijfelaar, onzeker over God…

Johannes 14, 6

JezusIn het schriftgedeelte Johannes 14, 1-14 neemt Jezus als ’t ware afscheid van Zijn discipelen. Dat valt niet mee: scheiden doet lijden. De discipelen waren van hun stuk gebracht en erg van streek, toen hun Meester over het naderende einde sprak. De Heer troost hen. “Uw hart worde niet ontroerd”, zegt Hij. In plaats van “ontroerd” kun je ook lezen: geschokt, door elkaar geschud. Zo voelden de discipelen zich ook. En dan wijst de Heer hen op het huis van de Vader, waar Hij naar toe gaat om voor hen plaats te bereiden. Ook spreekt Hij van Zijn wederkomst, waarbij Hij hen tot Zich zal nemen: “opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”.

“En waar Ik heen ga, daarheen weet gij de weg”.

Thomas vraagt: “Heer, wij weten niet waar Gij heen gaat, hoe weten wij dan de weg?” Thomas is net als wij een twijfelaar, onzeker over God. Velen weten ook vandaag met God geen raad. Ik heb gelezen dat één op de zes predikanten zelfs twijfelen over het bestaan van God.

Had Jezus dan niet duidelijk over het huis van de Vader gesproken, het huis met veel woningen? Toch twijfelde Thomas daaraan. Wist Hij dan nu nog niet wie Jezus was en wat Hij hier op aarde kwam doen? Wist hij dan niet, dat Jezus hier maar tijdelijk was en weer terug moest naar Zijn Vader in de hemel, waar Hij toch eigenlijk thuis hoorde?

Hardleerse Thomas! Hoe vaak heeft Jezus niet over al deze dingen met hen gesproken in de drie jaar, dat Hij nu bij hen was. Maar dat geldt toch ook voor ons. Hoe vaak hebben wij het Evangelie al niet gehoord? Dat blijde Woord van Gods genade voor zondaren? Dat Woord van de toekomst die God ons bereidt? Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde! En toch twijfelen we daaraan. We zouden het wel eens zeker willen weten!

“Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan?” zong Mieke Telkamp jaren geleden en het werd een tophit op begrafenissen. “Waarheen leidt Uw weg?” vraagt Thomas aan Jezus. “Waarhéén leidt ónze weg?” vragen wij ons wel eens vertwijfeld af. Een heel actuele vraag in alle onzekerheden van ons menselijk bestaan. De mens wil zo graag houvast, zekerheid! Daarom spreekt Hij dit machtige Woord tot Thomas en tot ons:

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven!”

Hij is weg en doel van de weg in-één. Waarheid, weg en leven zijn alle drie centrale begrippen in het Evangelie van Johannes. Waarheid en leven duiden op de goddelijke werkelijkheid. Waarheid is dat wat bij God vast staat, wat Hij zegt en dus ook doet, want Zijn woorden zijn tegelijk daden. Denk aan Genesis 1: God sprak: er zij licht, en er was licht. Dat is waarheid: woord en daad in-één. En leven is, wat God geeft, zoals Hij alles tot leven gebracht heeft en in stand houdt. Waarheid en leven horen dus bij elkaar. Zij duiden op God, op Zijn macht en bezig zijn. We komen deze kernwoorden in de Bijbel veel tegen, zoals in het begin van het Johannes Evangelie: “In het Woord was Leven en het Woord was bij God en het Woord is vlees geworden en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid” (Johannes 1, 1 en 14). Het echte Leven in genade en waarheid is bij Hem! En Hij wil het ons schenken: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, voor jullie! Hij is de weg en tegelijkertijd ook het doel van die weg: de weg naar God toe. Een andere weg dan door Hem is er niet, wil je tenminste bij God komen. “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Maar die begint wel hier en nu bij ons, het is wel ónze levensweg. “Ik ben de weg, komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”.

Jezus moet wel van de discipelen weg gaan, maar Hij laat ze niet alleen. Straks zullen zij de haat van de wereld gaan merken (Johannes 15, 18-27), die hen zal “schokken en kapot maken”, dan zullen zij aan Jezus’ woorden terugdenken. En zij zullen zich herinneren, hoe de weg van Jezus Zelf verlopen is: naar het kruis en van het kruis naar de opstanding en van de opstanding naar de hemel. Ja, Jezus is DE WEG, maar ook een moeilijke weg, want hij voert door de diepste diepten van verlating en vernedering. Toch kan het soms niet anders. De echte discipelen dragen de kenmerken van de Meester: hun weg is Zijn weg en omgekeerd. Met dit verschil, dat Hij die weg alleen moest gaan en wij op onze weg Hem naast ons mogen weten.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Laat onze weg gericht zijn op Hem, want Hij wil ook voor ons de weg, de waarheid en het leven zijn. Nel Benschop had daar mooie woorden voor:

Er is één weg, die uit de diepte leidt,
Één hand, die u kan trekken uit het slijk
Van doffe wanhoop en van eenzaamheid:
Die hand is Mijn hand en die Weg ben Ik.

Er is één waarheid, die niet wreed vewondt
En die genade gelden laat vóór recht.
Ik ben de Waarheid, die de Vader zond,
Ik heb de leugen ’t zwijgen opgelegd.

Er is één leven, glanzend als de zon,
Waarin ge leven kunt, verlost en blij:
Ik ben het Leven, dat de dood verwon;
En wie in Mij gelooft, – Hij lééft met Mij!

(uit: Een boom in de wind)

12 gedachten over “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”

 1. Fijn voor je, Henk, dat je ’t zo zeggen kunt. Dit inzicht heb je niet uit je zelf, maar van Boven. Wat een heerlijke ervaring, dat je die Weg die Jezus is, mag bewandelen. God zegene je!

 2. geloof hoop en liefde,de vader de zoon en de heilige geest,dit is de weg de waarheid en het leven,die is die was die komt en die blijft tot in eeuwigheid amen. groetjes peter van dooren salom.

 3. god heeft mij aangesproken vandaag .
  De heer zij tot mij ik ben de waarheid het licht en het leven.
  Ik vond het heel mooi.
  Ik dankt u heer dat u tot mij gesproken heb.

 4. Jezus Christus is koning en Heer, Jezeus heeft tegen Marta gezegd wie in mij geloofd zal leven ook al sterft hij. Zijn genade is er voor iedereen die het wil aan nemen, de Heer dwingt niet maar hij wil dat iedereen wordt gered. Bij Christus horen is leven zoals hij heeft gezegt.Johannes 14;15 Als je van me houdt zul je mijn geboden bewaren. geliefden, laten we ons daar aan houden, en iedere dag leven met Christus en hem verwachten.

  Zijn zegen zij met u,
  groet
  Orhan

 5. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven ik was echt van de wereld en hij heeft mij gered hij is er elke dag geef hij antwoorden op mijn vragen ik ben op de 28 ste gedoopt inzien naam en hij is zo liefde vol een zo een pracht ik dank elke dag Jezus voor mijn redding en ik kan niet meegezonden hem zonder hem ben ik niks waard ik hou van jezus

 6. Hij is er echt geen twijfel over maar er zijn er zovelen blind en er zijn er ook die niet geloven dat hij de zoon van god onze vader is en dat is zo erg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *