En Hij zei: kom

…en Petrus liep over het water naar Jezus toe. En u weet wel, hoe het verder ging: toen Petrus de hoge golven zag, werd hij bang en zonk, maar Jezus stak hem de helpende hand toe en trok hem omhoog uit het water.

Matteüs 14, 29

Het stormde op het meer en de discipelen waren er midden in. Opeens zagen zij Jezus over het water gaan en zij dachten dat het een spook was. Maar Jezus zei: “Wees niet bang, Ik ben het.”

Petrus antwoordde Hem en zei: “Heer, als U het bent, beveel mij dan tot U te komen over het water.”En Hij zei: “kom”. En Petrus liep over het water naar Jezus toe. En u weet wel, hoe het verder ging: toen Petrus de hoge golven zag, werd hij bang en zonk, maar Jezus stak hem de helpende hand toe en trok hem omhoog uit het water.

Wandelen op het water, Jezus’ hand pakken, dat zouden we allemaal wel eens willen! Maar alleen van Petrus wordt dit verteld. De andere discipelen bleven in het schip. Alleen tot Petrus kwam het woord “kom”. Wie er toegeroepen wordt, moet het doen. Net zoals gebeurde met Levi, ook wel Matteüs genoemd. Hij zat voor zijn tolhuis, toen Jezus voorbij kwam.

De Heer zei tot hem: “Volg Mij”. En hij stond op en volgde Hem. (Matt. 9, 9). Wie geroepen wordt, heeft te gehoorzamen. Achter Jezus aan! In Zijn voetstappen gaan, dat is echt volgen.

Wie geroepen wordt, mag ook echt komen en gaan. Hij is geen waaghals en ook geen opschepper, die zegt: “ik zal dit en zal dat eens even…” Nee, hij doet gewoon wat Jezus van hem vraagt. Maar als hij dan niet meer aan Jezus denkt, als hij gaat op eigen kracht, dan gaat het ook helemaal mis! Petrus zinkt onherroepelijk, al staat hij ook van alle discipelen het dichtst bij de Heiland. “Volgen” is “op Jezus zien, Hem blijvend in de gaten houden, op Hem (alleen) vertrouwen”.

Zulke “volgers” hebben we ook in onze tijd hard nodig. Geen waaghalzen, want die zijn er genoeg. En dan maakt het niet uit, of je oud bent of jong. Mannen en vrouwen, die in de storm van het leven het roer recht houden. Wij ouderen weten toch wat het is, wanneer het leven in de storm beproefd wordt? Maar houden we het roer ook recht? Recht op Jezus aan? Hij zegt ook tot u: “kom”. Zou u dan niet gaan en Zijn hand zoeken? Al schijnt alles zo hopeloos, met Hem kunnen we toch een vaste koers varen. Bij het ouder worden stapelen de problemen zich op, vooral die van de gezondheid. Je zou net als Petrus kunnen gaan zinken. Toch houden we vaste grond onder de voeten. Want Jezus roept ons toe “kom”. Kom maar, wees maar gerust. Ik zal je vasthouden en omhoog trekken, Ik laat je niet vallen en zinken in de poel van de ellende. Zullen we daar maar op vertrouwen?

“Ik ben het, zegt Gij dan,
Kom maar met Mij
Mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
Hier is mijn hand.”

Gezang 56. 6

Eén gedachte over “En Hij zei: kom”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *