Oranje en Nederland XVII (slot)

Op het eind van het gedenkwaardige jaar 1979 komt dan toch het bericht, dat velen reeds lang verwacht hadden. Eerst was het nog inofficieel, maar op 31 januari 1980 werd het de wereld kond gedaan middels een radiotoespraak van de koningin zelf. Zij zei het zo prachtig: “Bij iedereen, die oud wordt, doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor, dat de krachten gaan afnemen en dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen als voorheen…”

Juliana spreekt het volk toe bij haar troonsafstandOp het eind van het gedenkwaardige jaar 1979 komt dan toch het bericht, dat velen reeds lang verwacht hadden. Eerst was het nog inofficieel, maar op 31 januari 1980 werd het de wereld kond gedaan middels een radiotoespraak van de koningin zelf. Zij zei het zo prachtig: “Bij iedereen, die oud wordt, doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor, dat de krachten gaan afnemen en dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen als voorheen. Dan komt er een moment, dat het ook niet meer verantwoord is die langer uit te oefenen. Zo voel ik dat voor mij het ogenblijk nadert mijn taak als uw koningin neer te leggen.”

Op 30 april doet zij troonsafstand, of zoals dat zo deftig heet: abdicatie. Voor het laatst als koningin spreekt zij haar volk toe, de avond tevoren:

“…het mooie van die taak is: het algemeen welzijn te mogen dienen; een rustpunt te zijn temidden van de werveling van alle stromingen; te mogen helpen streven naar die samenleving, waarin men respect heeft voor wat een ander beweegt, naar een goed samengaan in alle verscheidenheid. Verder:te doen wat je kunt voor wie achter zijn gebleven; voor hen, die speciale aandacht en hulp nodig hebben. Ook voor ’t nog zo verre ideaal van vrede, harmonie en welzijn in heel de wereld – die ene wereld –  en zó zeer verdeeld…”

Op 30 april 1980 begint een nieuw tijdperk: dat van koningin Beatrix. Je kunt zeggen: de tijd die we nu nog meemaken. Daarom lijkt het me goed om hier te stoppen. Inmiddels is er weer heel veel gebeurd, zoals we zelf meegemaakt hebben. Prins Claus is overleden en het oude koningspaar: Juliana en Bernhard. De kinderen van toen zijn inmiddels allemaal getrouwd en hebben zelf kinderen gekregen, een hele schare! Zo zou er nog heel veel te zeggen zijn over ons koningshuis. “Hoge bomen vangen veel wind”, zei koningin Juliana bij haar afscheid. Dat is nog steeds zo! Elke dag vinden we er wel iets over in de krant. En er is een speciaal TV-programma: Blauw bloed.

Iets van de bewogen geschiedenis van Oranje en Nederland hebben wij bij u terug willen halen: 3 perioden van Oranje’s, de regeringen van Willem III, Wilhelmina en Juliana. Maar gelukkig, de geschiedenis tussen ons volk en het Oranje-huis, gaat door. Bijna is weer een periode voorbij. Er wordt al over gespeculeerd, wanneer Willem-Alexander het roer zal overnemen van zijn moeder.

Ik kan dan ook niet beter besluiten dan met het gedenkwaardige woord van koningin Beatrix zelf bij haar intrede, gesproken vanaf het bordes van het paleis op de Dam, op 3- april 1980:

“Met ernst heb ik mij voorbereid op deze zware taak en ik besef dat er veel van mij gevraagd zal worden. Toch wil ik deze functie aanvaarden als een grote en mooie opdracht. Moge eendracht de basis zijn, waarop, ook in een moeilijke toekomst. onze samenleving in rijke verscheidenheid kan bloeien. Wat mij aan krachten is geschonken, zal ik aanwenden om die eendracht te bevorderen. Geen ander streven heb ik, dan mij in te zetten voor u en voor ons hele volk, en het land te dienen. Leve Nederland!”

O r a n j e    b o v e n !

Beatrix Amalia Willem Maxima in de sneeuw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *