Islam en Christendom I

“In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige…”
Zo begint de Koran. “Bismillah al-rahman al-rahim”. Zo begint elke rechtgeaarde Moslim ook de maaltijd: Bismillah, zoals wij zeggen: “Eet smakelijk!” Dat heeft toch iets ontroerends. Je zegt “In de naam van God”. En daar zit die hele geloofsbeleving in: dat je weet dat alle dingen van God zijn en van God komen, zeker ook het eten. Het is precies zo als wanneer je in de bergen iemand tegen komt, die je groet met “Gruss Gott”.

Arabische kaligrafie van de naam van Mohammed. Het is onder moslims niet gebruikelijk om Mohammed af te beelden.“In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige…”

Zo begint de Koran. “Bismillah al-rahman al-rahim”. Zo begint elke rechtgeaarde Moslim ook de maaltijd: Bismillah, zoals wij zeggen: “Eet smakelijk!” Dat heeft toch iets ontroerends. Je zegt “In de naam van God”. En daar zit die hele geloofsbeleving in: dat je weet dat alle dingen van God zijn en van God komen, zeker ook het eten. Het is precies zo als wanneer je in de bergen iemand tegen komt, die je groet met “Gruss Gott”.

“In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.”

Lof zij Allah, de Heer der werelden, de Barmhartige, de Genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad dergenen, wie Gij uw weldaden schenkt; over wie geen toorn is en die niet dwalen.”

Deze woorden kwamen tot Mohammed in een openbaring te Mekka.

Mohammed is geboren ongeveer 570 na Christus in Mekka, dat toen een welvarende stad was, gelegen aan de aloude specerijenweg, die van India naar Syrië liep. Het was ook een religieus centrum voor alle Arabische stammen in heel die streek, die nu Saoedi-Arabië heet. Het belangrijkste heiligdom was een rechthoekig gebouw, die ze Kaäba (kubus) noemden. Mohammed was een zeer gevoelige jongen, die al vroeg een hekel had aan de heidense godsdienst van de verschillende stammen met hun vele goden. Nee, hij voelde meer voor die ene God, die hij bij de Joden en Christenen tegenkwam. Vaak trok hij de bergen in om daar over God en het leven na te denken -soms dagen achter elkaar. Op een nacht verschijnt hem in een visioen de aartsengel Djibril (Gabriel). Deze houdt hem een geschrift voor en beveelt: “Lees op! In de naam van Allah!” Letterlijk staat er “reciteer”. Daarom heet het zo ontstane boek ook Koran: “dat wat opgelezen wordt”. Eigenlijk moet je de Koran dan ook hardop lezen. Trouwens, dat is bij de Joden ook zo: de Heilige Schrift wordt hardop voorgelezen. Na de eerste openbaring zijn er nog vele gevolgd, die allemaal zijn opgetekend en pas veel later -net als bij de Bijbel- zijn samengevoegd tot een boek.

Het is voor elke Moslim een heilig boek, de standaard voor je leven en werken hier op aarde. Het komt via de aartsengel Gabriël rechtstreeks van Allah, God. Het is de bevestiging van eerdere openbaringen van God aan de mensheid, met name ook van het Oude en Nieuwe Testament. De Koran is tevens de laatste boodschap van God aan de mensen. Daarom wordt Mohammed in de Koran ook het zegel van de profeten genoemd. Hij vat als ’t ware op een hoger plan samen wat al de profeten voor hem gezegd hebben. Het is de laatste wil van God. Vanuit die gedachte moet de Moslim zich ook wel superieur voelen aan de Jood en de Christen! De Koran bestaat niet uit boeken, maar uit hoofdstukken, soera’s genaamd. Elk hoofdstuk komt overeen met een openbaring. De langste gaat voorop, behalve de opening, die we net gehoord hebben, dat is dus soera 1, die slechts uit 7 verzen bestaat.

In ’t begin begreep Mohammed er niets van, hij was er echt beduusd van. Maar toen de openbaringen bleven terugkomen, raakte hij ervan overtuigd dat hij was uitverkoren om profeet van Allah te zijn. Hij trouwde met zijn werkgeefster, een rijke weduwe, maakte vele grote handelsreizen, o.a. naar Jeruzalem, en kreeg steeds meer invloed en aanhangers in Mekka. Omdat hij de afgodsbeelden verwierp, keerden velen zich tegen hem. Want dit belemmerde de religieuze positie van Mekka onder de Arabische stammen. Het werd zo erg, vooral nadat zijn rijke vrouw was overleden, dat ze hem naar het leven stonden en hij uit Mekka moest vluchten naar Medina, de concurrent van Mekka.

Hier werd hij met open armen ontvangen, kreeg grote invloed en werd zelfs bestuurder van de stad. Het ontaarde in een oorlog tussen Mekka en Medina, die door Mohammed en zijn aanhang werd gewonnen. Daarna nam de macht van Mohammed en zijn volgelingen alleen maar toe. Hij overleed in 632, 62 jaar oud.

8 gedachten over “Islam en Christendom I”

 1. Beste Mijnheer Kroes,

  Ik zie vol verwachting uit naar het tweede deel.
  Het eerste is vol respect geschreven.
  Ik hoop eigenlijk een antwoord te vinden op een vraag die me al heel lang bezig houdt.
  Ik denk hierbij aan Handelingen 4:11-12 Dit is ’de steen die door U, bouwlieden, werd behandeld alsof hij van geen belang was, die het hoofd van de hoek is geworden’. Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden.”
  Jezus wordt door ons christenen als de enige bemiddelaar tussen God en de mensen erkent, het is door zijn offeranderlijke dood, dat we met God verzoend kunnen worden.
  Maar hoe moet het dan met oprechte, brave Moslims, die ook één God aanbidden, maar toch de Christus niet aanvaarden, althans, ze zien Hem niet als de Zoon van God, maar als een profeet, en Mohammed was groter?
  Ik twijfel niet aan de liefde en het rechtvaardige oordeel van God, … ik zoek alleen wat inzicht.

  Lieve groetjes
  Mientje

 2. Beste Mientje, ik begrijp je probleem. Hier ligt ook een gevoelig “breekpunt” tussen het Christendom en de Islam. De positie van Jezus Christus en de verzoening, Die Hij gebracht heeft. Daar wil ik zeker ook niet op afdingen. Ik vertrouw er wel op, dat Gods liefde voor ons (inclus.oprechte Islamieten) zo groot is, dat Hij over dit breekpunt heen kan en zal stappen. Met vr.groet, Ds.Kroes.

 3. De islam erkent niet Jezus Christus als de Zoon van God en daarmede loochent de islam de kern van het Evangelie.
  De Zoon van God is ook Zoon des mensen en de islam erkent het plaatsvervangend lijden en sterven niet voor de mensheid, opdat een ieder, ook moslim, dit gelooft, eeuwig leven heeft.
  Islam is godsdienst zonder een Vader en Zoon en Heilige Geest. Daarom een valse religie en heeft niets met het unieke christelijk geloof van doen.
  het is volk geboren uit Ismaël en dat verklaart de vijandschap van de islam t.o.v. het geloof in Christus en tegenover het bestaan van Israël, dat oorspronkelijk door God is gebruikt en verwekt om de Christus geboren te laten worden..
  Islam is lam zonder Het Lam! Maar het Lam dat de zonden der wereld en van de Zijnen wegdraagt is uniek en komt uit de hemel en is nu weer
  in de hemel ná Golgotha.
  Van harte aanbevolen deze Koning en Heiland!

 4. Respect betonen is uitstekend maar het lijkt me niet goed als dit verwordt tot nieuwspraak waardoor de dingen niet meer bij hun naam kunnen worden genoemd. De islamitische Isa is een andere dan de christelijke Jezus. Geen gegenereerde Zoon, geen zoenoffer en dus geen verlosser en middelaar. De overlevede traditie van islam beweert dat niet Izaak maar de weggestuurde Ismaël de belofte zou hebben gekregen. Ismaël was een man van het zwaard, die door het zwaard omkwam. Hij staat model voor een nauwelijks aanspreekbare wilde ezel. Het psychische patroon dat opvallend terug te vinden is in Gaza, Zuid-Libanon, West-Europese stadsbuurtjes sinds de jaren ’70…

  Er zijn meer tegenstrijdigheden tussen de verhalen van en over Mohammed en de bijbelse overleveringen waarmee ik niet uw weblog zal gaan volschrijven. Slechts een beeld deel ik graag even: Waar Mohammed met het zwaard naar Mekka kwam, kwam Christus op een ezeltje naar Jeruzalem. Najagen van macht, streven naar status en vergaren van geld via roof, slavenhandel en afpersing versus zelfontlediging. Volgens mij geeft het de essentie weer tussen de leer van Christus en hetgeen Mohammed de wereld in bracht. De vruchten in de wereld geënt op de overgeleverde teksten van beide tradities, verhelderen vervolgens met wat voor boom we van doen hebben.
  💡

 5. Beste Sjun,
  Draaft u niet een beetje door?
  Waar leest u in de Bijbel dat Ismaël de man van het zwaard was? U hebt wel een rijke fantasie hoor, dat moet ik toegeven! Overigens ben ik wel met u eens, dat najagen naar macht uit den Boze is. Dat is in de Kerk ook te veel gebeurd ( de Kerk is er nog niet vreemd van!). Groeten, ds.Kroes.

 6. Beste ds. Kroes,
  Als kind geboren uit een vader die de Islam beleidde en mijn moeder Christen, met een hollandse vader die R.K. was en een Afrikaanse moeder die het EBG beleidde,voel ik mij gezegend en begenadigd om de paralellen in de verhalen die mij aangereikt zijn.Er was geen godsdienst oorlog tussen hen,in en met respect en liefde werd het gedeeld.
  Mijn visie is dat’GOD’ voor elke tijdgeest ons een andere vorm heeft aangereikt. Niet elke Islamiet is een moslim. Want een moslim is iemand die vanuit de goddelijke wil in het leven staat:
  “niet mijn wil geschiede, maar uw wil geschiede”. wat voor mij te maken heeft met de keuze tussen beperkte ego wil en de onbeperkte ego wil, niet buiten ons, maar in ons zelve.
  dus kan je R.K moslim zijn/ Christen-moslim/ Boedhistische moslim. in de tijd van Abraham, Mozes/ Jozua waren zij al Moslim. Zij gingen rechtstreeks naar God, zonder middelaar. Jezus is gekomen omdat de mens God verlaten had.
  Wat hebben wij nog veel te leren,
  vriendelijke groet,EzraNoah http://www.degoudenvlam.nl

 7. Beste ds. Kroes,
  Als kind geboren uit een vader die de Islam beleidde en mijn moeder Christen, met een hollandse opa die R.K. was en een Afrikaanse oma die het EBG beleidde, voel ik mij gezegend en begenadigd om de paralellen in de verhalen die mij aangereikt zijn. Er was geen godsdienst oorlog tussen hen,in en met respect en liefde werd het gedeeld.
  Mijn visie is dat ‘GOD’ voor elke tijdgeest ons een andere vorm heeft aangereikt. Niet elke Islamiet is een moslim. Want een moslim is iemand die vanuit de goddelijke wil in het leven staat:
  “niet mijn wil geschiede, maar uw wil geschiede”. Dat voor mij te maken heeft met de keuze tussen beperkte ego wil en de onbeperkte ego wil, niet buiten ons, maar in ons zelve.
  Dus kan je R.K moslim zijn/ Christen-moslim/ Boedhistische moslim. In de tijd van Abraham, Mozes/ Jozua waren zij al Moslim. Zij gingen rechtstreeks naar God, zonder middelaar. Jezus is gekomen omdat de mens God verlaten had en de tijdgeest anno 2010 brengt ons terug naar de wil van GOD, om te gaan geloven dat “alles mogelijk is voor wie in MIJ gelooft”.De mens is haar en zijn geloof in Gods wil kwijt.
  Wat hebben wij nog veel te leren,
  vriendelijke groet,EzraNoah http://www.degoudenvlam.nl

 8. Hoe het ook allemaal heet of benoemd word.
  We komen er zelf niet meer uit, door ons gezoek en gepraat.

  Jezus zegt, Wie in MIJ geloofd zal leven, ook al ware hij gestorven.

  Laten we daar allemaal nu maar aan vast houden, moslim of Christen of wat dan ook zijn.

  Dan is er geen ruzie meer, over wie nu gelijk heeft.

  Urk 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *