Van aangezicht tot aangezicht

“Gods vriend’lijk aangezicht”, kun je daarvan wel spreken?
Zo vriendelijk komt God dikwijls niet bij ons over, getuige alle ellende in de wereld en ook bij ons zelf. Waar blijft Gods vriend’lijk aangezicht? Toch is het goed te weten en te bedenken, dat God een aangezicht heeft.

Exodus 33, 11

“En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht,zoals iemand spreekt met zijn vriend”.

De oude psalm 97 klinkt ons nog vertrouwd in de oren:

Gods vriend’lijk aangezicht
heeft vrolijkheid en licht
voor all’ oprechte harten
ten troost verspreid in smarten.

“Gods vriend’lijk aangezicht”, kun je daarvan wel spreken?

Zo vriendelijk komt God dikwijls niet bij ons over, getuige alle ellende in de wereld en ook bij ons zelf. Waar blijft Gods vriend’lijk aangezicht? Toch is het goed te weten en te bedenken, dat God een aangezicht heeft. In de discussie tussen aartsbisschop Eijk en Jan Marijnussen deze week in het “Elfde uur” is dit aspect van God helemaal niet aan de orde gekomen, helaas!

God heeft een aangezicht! De Bijbel spreekt zo heel menselijk over God. Met “aangezicht” wordt God Zelf bedoeld, zoals Hij Zich naar de mensen toekeert. De God, Die met ons meegaat en ons aankijkt en ons vriendelijk (soms ook heel streng) toeknikt.

“Indien Uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!” (Ex.33,15). Het is heel fijn voor ons om te horen van Gods aangezicht. Van de rijke jongeling in Marcus 10 staat geschreven, dat Jezus hem aanzag en hem lief kreeg. Daar is oogcontact tussen die twee, en zo ontstaat er een relatie: jij en ik, wij horen bij elkaar, wij samen… Zo ziet God ons ook aan. Hij kijkt niet langs ons heen, zoals mensen vaak doen. In Zijn aangezicht kunnen we lezen, hoe lief Hij ons heeft, maar ook: wat Hij van ons verwacht en wat Hij in ons leven afkeurt. Met Zijn aangezicht is Hij heel dicht nabij. We zouden Hem bijna kunnen aanraken, en we zouden dat misschien ook best graag willen. Maar het kan niet, heel jammer! Slechts van drie personen in de Bijbel wordt gezegd, dat zij God hebben aanschouwd “van aangezicht tot aangezicht”: Mozes, Elia en Jezus.

Mozes is heel in ’t bijzonder dicht bij God geweest. God sprak met hem zoals men spreekt met een vriend. Toch mocht ook hij Gods aangezicht niet zien, “want geen mens zal Mij zien en leven”(vs.20). Pas veel later zouden mensen Gods aangezicht leren kennen, van heel dicht nabij. “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien”(Joh.14).Jezus Zelf is “Gods vriend’lijk aangezicht”.

Dat Hij met ons mee mag gaan.

Amen.

4 gedachten over “Van aangezicht tot aangezicht”

 1. De tekst: Gods vriend’lijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht

  hing boven het orgel bij mijn opa en oma, en ik ben die in goud geschreven letter op dat prachtige houten bord nooit vergeten. Mijn oma was toen zij mijn opa leerde kennen tot geloof gekomen en beleefden zo hun geloof in Hem die ook mijn verlosser is. Dank u wel Here Jezus dat u mij nooit deze woorden zal laten vergeten, die u in mijn jeugdjaren in me hebt gelegd en er van mag getuigen dat u werkelijk vriendlijk bent en een Licht op mij pad.

 2. Bobby, het is zo fijn dat je deze Website van DS, Kroes gevonden hebt. Zijn verhalen blijven altijd gezegend, voor ons allemaal. Je getuigenis over je HEILAND , de HERE JEZUS bemoedig mij zeer. En wij hopen dat ook onze kleinkinderen, ook zoals jij mag getuigen. Vertrouwen In de Liefde GODS, IN CHRISTUS de HERE JEZUS, zoals je opa en oma . Bedankt Bobby. Groet. fred.

 3. Lieve mensen

  Ik ben ook heel blij dat ik deze website heb gevonden.
  Er staan zulke mooie dingen op.
  Geweldig al die overdenkingen.

  Trijnie

 4. Er is noch een Jimmy of een Andor beide zijn ego gerelateerd. Het ego heeft geen eeuwig bestaansrecht deze sterft bij uw dood zoals het stoffelijk lichaam. Dit maakt U en Mij en Mij en U gelijk aan HetZelf (Atman).

  Onthoudt,… je vertegenwoordigt je Atman
  (Je Goddelijke Zelf), Atman is je rechter,
  en Atman kan niet met glimlachjes,
  leugens en wereldse wijsheid bedrogen worden.

  Meester K.H..

  Met andere woorden Men word van aangezicht tot aangezicht geplaats.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *