Tijd van God en tijd van mensen

Hij komt om u, Hij komt tot u, vandaag en morgen en al de dagen van uw leven. Als er iets van de toch zo onzekere tijd en toekomst van ons kleine mensjes gezegd kan worden, dan is het toch wel dit: dat Hij komt, om ons komt en op ons toekomt!

Vandaag wil ik uw aandacht vragen voor twee uitspraken in Openbaring:

“Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”
“Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden.”
(Openbaring 1, 8 en 18).

Een troostrijk woord voor ons mensen, die zo veel last hebben van tijdgebrek! We horen in die twee teksten, dat onze tijd is ingebed in Gods tijd, dat onze tijd in de eeuwigheid is opgenomen.

God noemt Zich Zelf hier “Die is en Die was en Die komt”. Hij is er dus altijd geweest en zal er ook altijd zijn! Dit is zeker ook bedoeld voor ons persoonlijke leven. “In uw leven was Ik en ben Ik en zal Ik zijn”. In het verleden is er heel wat in ons leven geweest, maar we horen nu dat God er ook was. Ondanks alles en door alles heen heeft God ons bewaard, van dag tot dag. Maar Hij was er niet alleen in uw verleden, ook vandaag is Hij bij u, en daarom kunt u elke nieuwe dag aan. Hij komt om u, Hij komt tot u, vandaag en morgen en al de dagen van uw leven. Als er IETS van de toch zo onzekere tijd en toekomst van ons kleine mensjes gezegd kan worden, dan is het toch wel dit: dat Hij komt, om ons komt en op ons toekomt! Dat is het enige, wat als een paal boven water vast staat!

Maar, als Gods tijd zó ons leven omspant, dan kunnen we ook met een gerust hart terugdenken aan het verleden en tegelijk ook vol vertrouwen uitzien naar de toekomst. Elke dag is een “dag des Heren”.

Niet wij maken de tijd, dat zouden we wel willen! Maar Hij doet het. “Wees dan niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste!” Bij Hem zijn wij veilig, altijd. Hij is in al ons jagen om de tijd ons enige rustpunt. Daar kunnen we gerust op zijn. Laat Hem dan ook Zijn rust geven in uw leven!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *