Pleitbezorger

Christus is naar de hemel opgevaren en heeft ons Zijn zegen achter gelaten en daarbij de Heilige Geest beloofd. Daar moeten we zeker om bidden! Denk aan de tekst “Bidt en u zult ontvangen!” Daarom heet de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ook ‘Exaudi’, dat betekent “Hoor, verhoor”. O God, verhoor ons gebed om de Heilige Geest!

Christus is naar de hemel opgevaren en heeft ons Zijn zegen achter gelaten en daarbij de Heilige Geest beloofd. Daar moeten we zeker om bidden! Denk aan de tekst “Bidt en u zult ontvangen!” Daarom heet de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ook ‘Exaudi’, dat betekent “Hoor, verhoor”. O God, verhoor ons gebed om de Heilige Geest!

En nu zegt onderstaande tekst uit de Hebreeënbrief, dat we hoop mogen hebben, dat ons gebed verhoord wordt. Hij Zelf immers is het, Die voor ons pleit.

“Daarom kan Hij volkomen behouden,
wie door Hem tot God gaan,
daar Hij altijd leeft
om voor hen te pleiten.”
Hebreeën 7, 25

In Hebreeën 7 wordt Christus vergeleken met Melchisedek. Een bijzondere man, een koning nog wel, die we tegenkomen in de verhalen rond Abraham, de aartsvader. Toen deze oorlog moest voeren om het land van de belofte binnen te gaan, ontmoette hij Melchisedek, koning van Salem, het latere Jeruzalem. Hij bracht Abraham brood en wijn en vrede.  De schrijver van de Hebreeënbrief concludeert daaruit, dat Melchisedek hoger is dan Abraham, want Melchisedek gaf aan Abraham de zegen en Abraham gaf aan Melchisedek de tienden van de oorlogsbuit. En zó, zegt onze schrijver, is ook Jezus Christus zo veel hoger dan het oude priesterschap van de Levieten, dat teruggaat op Aäron. Jezus is priester naar de ordening van Melchisedek, van de Allerhoogste. Hij haalt daarbij nog een tekst aan uit Psalm 110: “Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.” Christus’ priesterschap gaat dat van Levi en Aäron dus verre te boven, omdat Hij eeuwig priester is en omdat God het bij ede gezworen heeft (Ps.110).

“Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft, om voor hen te pleiten.”

Sommigen vertalen niet met “volkomen”, maar met “voor eeuwig”. Bij God maakt dit geen verschil, want Zijn volkomenheid is toch ook Zijn eeuwigheid. Als Jezus redt, dan is dat volkomen en dus ook voor eeuwig; “daar Hij altijd leeft” laat dit ook duidelijk zien.
Wie worden hier behouden? Zij, die door Hem tot God gaan. “door Hem”, want Hij is de Middelaar. Hij is de Hogepriester, zoals Melchisedek dat was. Hij heeft het grote offer gebracht, het offer van Zijn leven.

Hij leeft voor altijd om voor hen te pleiten, die door Hem tot God gaan. Dat is de boodschap van Hemelvaart: wij krijgen een Pleitbezorger in de hemel. Hemelvaart is niet het einde, het definitieve afscheid, maar een nieuw begin: de zorg van de Vader, die dóórgaat! En Jezus is de Pleitbezorger! Hij is daar dagelijks mee bezig om voor u en mij te pleiten.

Denkt u daar wel eens aan? We hoeven niet berustend, gelaten, weemoedig en neerslachtig onze weg te gaan. We hebben een voortrekker, een voorbidder, in de hemel! De grote Hogepriester, Die weet van onze noden en verlangens als geen ander en Die eeuwig leeft, dwz Die er altijd bij is om voor ons op te komen.

Denkt u daar wel eens aan?

Wanneer we dat weten en daarmee rekening houden, dan zijn het niet meer onze wegen die we gaan moeten, maar dan wordt het Zijn weg, die Hij met ons gaat. En wij? Wij mogen meedoen. Net als de kamerling uit het Morenland, die dit hoorde van Petrus in Handelingen 8.

“En hij vervolgde zijn weg met blijdschap!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *