Onkruid tussen de tarwe

De vijand ligt op de loer om Gods zaak de grond in te boren! Satan en zijn handlangers, hun activiteiten zijn niet te onderschatten. Te meer, omdat zij niet met open vizier strijden, maar altijd bezig zijn in het geniep. Zij zaaien onkruid over het goede zaad heen. De duivel strijd met hetzelfde wapen als de Zoon des mensen, hij kan er zelfs uitzien als een engel des lichts. Wees daarop bedacht!

Mattheüs 13,24-30 en 36-43
“Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker…”

Het Koninkrijk is niet iets statisch, maar het is actief. Het is een gebeuren, dat heel doelbewust door iemand wordt “gedaan”. Zoals met een boer, die zijn zaad speciaal uitzocht voor die akker, die hij zo goed kende, waarvan hij dus ook precies wist wat die nodig had. Goed zaad, tot en met geselecteerd, met de beste condities in zich voor een prima oogst.

Zó is het ook met het Koninkrijk van God gesteld. Het komt niet vanzelf, het ontwikkelt zich niet automatisch als in een natuurlijke kringloop. Nee, het komt alleen door het doelbewuste handelen van de Zoon des mensen, want die boer is de Zoon des mensen. Dat vertelt Jezus ons Zelf in de verzen 36-43. Hij is gekomen om de wereld opnieuw tot Gods akker te maken. Ja, Hij werd Zelf het goede zaad in die akker! Wij hoeven dit zaad niet meer op te brengen, het is er, omdat Hij er is. Wij mogen vrucht zijn van dat goede zaad, dat in de akker is ingegaan en honderdvoudig opkomt. Daarom is n het Koninkrijk der hemelen alles Zijn werk: het zaaien en het zaaigoed, heel het gebeuren van groei en wasdom. In Hem ligt het (goede) begin, op Hem en door Hem loopt het ook uit op het goede einde.

Maar het is nog niet zover! Op het goede begin volgt het kwade…

“Doch, terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg.”

De vijand is ook actief, en doelbewust gaat hij zijn gang. Hij doet er alles aan om het Koninkrijk te verhinderen. Hij zaait ook. ’s nachts, in het geniep, stiekem, als niemand het ziet. Zijn vijand wordt ie genoemd, omdat hij het goede werk kapot maakt. ’t Is regelrechte tegenwerking, persoonlijke kwaadaardige actie, gericht op de man, die het goede zaad gezaaid had. Het graan mag niet opkomen, dat zal hij verhinderen! Hoort u het? De vijand ligt op de loer om Gods zaak de grond in te boren! Satan en zijn handlangers, hun activiteiten zijn niet te onderschatten. Te meer, omdat zij niet met open vizier strijden, maar altijd bezig zijn in het geniep. Zij zaaien onkruid over het goede zaad heen. De duivel strijd met hetzelfde wapen als de Zoon des mensen, hij kan er zelfs uitzien als een engel des lichts. Wees daarop bedacht! Ondertussen wordt het zaad bedorven. De woorden van de Schrift bijvoorbeeld, die in een kerkdienst weerklinken, zij worden verstikt en verdraaid door dat onkruid en de afval ligt op de loer. Woorden van de Bijbel kunnen tweedracht brengen onder de gelovigen, het is niet te geloven, maar het gebeurt. Zó gevaarlijk is het werk van de “tegenstrever”. Het kan ook in ons persoonlijke leven gebeuren, in ons huwelijk, of tussen ons en de kinderen, in de relaties met andere mensen. We moeten er op bedacht zijn en ons daarom voortduren afvragen: “Is het ’t goede zaad of bedrijft de duivel met ons zijn kwalijke spel?” Het lijkt immers zo bedrieglijk veel op elkaar. In het begin kun je het verschil nauwelijks ontwaren. Pas als het zaad opkomt, gaan je ogen open.

2 gedachten over “Onkruid tussen de tarwe”

  1. De duivel strijd met hetzelfde wapen als de Zoon de mensen.

    De laatste drie regels van deze duidelijke preek doen mij de vraag stellen:”Welk wapen wordt er bedoeld?”

    Misschien las ik over het antwoord heen, maar vond de vraag wel belangrijk. groeten van Roelie van der Leij-Akkerman.

  2. Beste Roelie, goede vraag! Ik bedoel de actie die van God uitgaat en die van de duivel uitgaat, het lijkt op elkaar. Je hebt het niet zo gauw door of iets van God komt of van de duivel. Het kan dan aan om een gedachte of verlangen, dat bij je opkomt. Je doet iets en denkt dat het goed is, dat God het zó wil, maar later blijkt dit een “influistering” van de duivel te zijn. Daarvoor moet je oppassen! Steeds maar weer aan God vragen: wat ik doe, is dat Uw wil? Zo zou ik het willen uitleggen. Met hartelijke groet, ds.Kroes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *