Geloof in de Here Jezus Christus

“Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden!” Dat zou ik best graag willen, u niet? Maar kan ik dat ook? Het lijkt soms zo onmogelijk: geloven, alsof je loodrecht een steile berg moet beklimmen.

“Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden!” (handelingen 16, 31)

Dat zou ik best graag willen, u niet? Maar kan ik dat ook? Het lijkt soms zo onmogelijk: geloven, alsof je loodrecht een steile berg moet beklimmen.

Maar de gangenbewaarder dan? Hier lijkt het helemaal niet zo moeilijk. De “stokbewaarder” stond aan de rand van zelfmoord. Toen deed hij dat heel eenvoudige: hij vroeg raad aan de afgezanten van Paulus en Silas. “Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?” Zij zeiden: “Stel uw vertrouwen (geloof) op de Here Jezus en gij zult behouden worden.” En hij liet zich raden! Een wonderlijke ervaring: eindelijk is daar iemand, die mij helpen kan! En hij gaf zich aan Hem over en werd diezelfde nacht nog gedoopt om bij Hem te horen.

Je hebt veel beleefd en misschien ook wel geleden. Je hebt verwachtingen gekoesterd en teleurstellingen moeten verkroppen. Je bent ouder geworden, verbitterd misschien of angstig, misschien zelfs radeloos. Wat is er nog te hopen? Je telt eigenlijk niet meer mee. Je mag geen fouten maken. Je wordt er direct op afgerekend. De stokbewaarder zag het voor zich: de deuren van de gevangenis die zo maar opengingen… weg de gevangenen! Het kon hem z’n baan kosten, misschien zelfs zijn leven. Dan maar liever er zelf een eind aan maken.

En dan is daar iemand, die je nieuw leven inblaast. Je hebt een ontmoeting met Jezus, misschien in de kerk of bij de dokter of zo maar op straat. Daar is iemand, bij Wie licht en kracht en troost te vinden is. Eerst denk je: wat kan die me nog te bieden hebben? Wat wil Hij met me te maken hebben? Maar dan hoor je wie Hij is en wat er met Hem is gebeurd. En je zegt vol verbazing: Hoe is het mogelijk, dat ik Hem ontmoeten mag! En je geeft je aan Hem over. Zó eenvoudig is dat! Geen sensationele bekeringsverhalen, die tegenwoordig zo IN zijn. Geen zelfkastijding en geen huzarenstukjes, geen meditatie en handenwringend gebed. Geen gebedsgenezing of wonderen van dien aard. Maar gewoon: “Vertrouw op Hem en gij zult behouden worden,Gij en uw huis.”

En dan komt je leven onder Zijn beslag. Je wordt gedoopt en wordt een volgeling van de Heer. God krijgt de hand in jouw leven. Je laat Hem begaan. Je staat Hem niet meer in de weg, zoals vroeger misschien. En dan sta je te kijken, wat er allemaal in je leven gaat gebeuren: wonderen van Zijn bevrijding. Je wordt uit de gevangenis losgemaakt. De ketenen worden verbroken, waar je vroeger aan vast zat.

Geloof in de Here Jezus Christus
En gij zult behouden worden!

2 gedachten over “Geloof in de Here Jezus Christus”

  1. Het is goed om de genade van God te verkondigen die de zondaar om niet rechtvaardigt. Te vaak wordt er, uit menselijke goede bedoelingen, van alles bij gehaald. Voor de volledigheid zeg ik wel het volgende: de Heer liet een wonderlijke aardbeving geschieden, en het geloof en de godvrucht van Paulus en Silas hielden hunzelf en de gevangenen in de open gevangenis. Dat alles deed de gevangenbewaarder vragen naar de Weg tot Behoud. Het was wel een sensationele bekering maar wel één waarbij de nadruk lag op de Here Jezus die zoekt, vergeeft en bevrijdt.

  2. @ Stefan, je getuigenis lijkt veel, of je de HERE JEZUS, kent in de wedergeboorte! De uitnodiging ,de kracht getuigenis van de Paulus en Silas , hun Geloof , en het vertrouwen , in de wonderbare Naam van HERE JEZUS, waar is het gebleven? Daarom is een sensationele bekering , en een getuigenis een zeldzame gebeurtenis aan het worden. De kerken lopen leeg, maar Gods Geest zal de Liefde van Christus , weer vellen, tot de bekering leiden, dat zij de HERE JEZUS de CHRISTUS des HEREN, werkelijk zullen kennen, en Hem voor altijd HEER noemen. Groet. fred.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *