En de herders gingen haastig

“En de herders, Zij gingen haastig” Kerstmis brengt mensen in beweging, ook engelen. Ook u?

Lukas 2, 16

“En de herders, Zij gingen haastig” Kerstmis brengt mensen in beweging, ook engelen. Ook u?

De herders, zij gingen haastig op weg. Geen getreuzel, geen getwijfel van “Zou ’t wel waar zijn?”

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is zeggen ze: “Laten we dan naar Bethlehem gaan.” Dan. Kleine woordjes hebben in de Bijbel soms een diepe betekenis. Zo ook dan. Daar zit een vastberadenheid in: we gaan, want we hebben ’t begrepen! Wat? Nou, dat die boodschap hun gold! Had de engel het niet gezegd: “U is heden de Heiland geboren? Ik verkondig U grote blijdschap. Dit zij U het teken…”

Nogmaals aan u de vraag: gaat u ook? Nu de Kerstboodschap tot u komt?  

De Schriftgeleerden, die bij Herodes geroepen werden, die gingen niet. Terwijl zij toch precies wisten te vertellen, waar de Messias geboren zou worden: in Bethlehem Efrata, zoals beschreven staat in Micha 5, 1.

De herders, zij gingen wel, en later de wijzen ook. Zij vinden Maria en Jozef en het Kind. Lukas zet Maria vóórop. Met Kerst staat Maria bij Lukas in de hoofdrol. Zij kreeg de boodschap van de engel. Zij zong het “Magnificat”. Zij bracht het Kind ter wereld. Zij wordt het eerst gezien door de herders. Jozef staat er maar een beetje verlegen bij. De herders vonden… en werden gevonden! Zij werden door God aangeraakt en enthousiast keerden zij terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

Zij kwamen terug bij de kudde. Daar was alles nog precies zoals ze het achtergelaten hadden. Ze pakten hun stokken weer op en gingen aan het werk. Maar ze deden het wel met een andere intentie dan vroeger, want hun ogen hadden het heil gezien. En dat maakt veel verschil!

Daarom nogmaals: zouden wij ook maar niet haastig gaan?

Gezegend kerstfeest!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *