Een licht aan de hemel

Een dove heeft gehoord, hoe een stomme heeft verteld, dat een blinde heeft gezien, hoe een lamme heeft gelopen… Daar wijst het Kerstfeest naar toe! Dat mag u vasthouden ook voor uw eigen leven en voor dat van uw kinderen en kleinkinderen. Het is waar en het wordt waar. Eens komt de dag, dat we ’t ook helemaal echt zullen beleven.

Jesaja 35
Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;
dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen;
want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe,
en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen, kommer en zuchten zullen wegvlieden.

Kerstfeest is het feest van de komst van Jezus tot mensen, die er om de één of andere reden “slecht” aan toe zijn. Jezus heeft met zulke mensen te doen. Hij grijpt terug op de boodschap van de profeten, waarin gezegd wordt, dat God het opneemt voor alle mensen, die -zoals we tegenwoordig wel eens zeggen- “in de shit” zitten. Jezus doet precies hetzelfde. Dat zien wij overal in de Evangeliën gebeuren: Jezus staat aan de kant van de armen, rechtelozen en machtelozen. En dat is ook ten voeten uit de boodschap van het kerstfeest.

Jezus schrijft niemand af, maar probeert juist de maatschappelijke en religieuze randfiguren er bij te betrekken: tollenaars, kinderen, vrouwen, zieken, zwakken, bezetenen. Voor hen allen is Hij een makker, een “geneesheer”, een Heiland, echt wat Zijn naam betekent: bevrijder, verlosser, Redder.

En als we dan wat nader in de Evangeliën gaan kijken, wie die mensen zijn, die er zo slecht aan toe zijn, dan valt op, dat er bijna geen diagnose gegeven wordt van de aard van hun ziekten. Het blijft bij algemene beschrijvingen als: ziekte, kwaal, zwakte, gebrek, handicap. Mattheüs noemt wel met name: verlamden (6x), blinden (6x), doven en stommen (4x), melaatsen (3x), maanzieken (dat zijn waarschijnlijk epileptici) (2x) en bezetenen (8x). Verder vermeldt hij nog de schoonmoeder van Petrus, die koorts heeft, de man met de verschrompelde hand en de vrouw, die aan vloeiingen leed…

Het zijn, zoals u ziet, allemaal wat wij zouden noemen “gehandicapten”: ze kunnen niet lopen, niet zien, niet horen, niet spreken, niet verstandig nadenken.

Gehandicapte mensen, eenzame mensen, gebroken mensen, aan hun lot overgelaten mensen zijn het. En dan, als Jezus komt, gaat de profetie van Jesaja 53 voor hen in vervulling, zoals een oude Joodse spreuk over de tijd van de Messias zegt:

Een dove heeft gehoord
Hoe een stomme heeft verteld,
Dat een blinde heeft gezien
Hoe een lamme heeft gelopen.

Was dat maar waar hè? Kerstfeest zegt, dat het waar is, dat het eens gebeuren zal, zoals het rondom Jezus met allerlei mensen al gebeurd is. Ik denk ook, dat het nog wel gebeurt, vaker misschien dan wij beseffen.

Kerstfeest geeft de burger moed: mensen, die er “slecht” aan toe zijn, krijgen levenskansen, zij “mogen er zijn”. Zij tellen helemaal mee in Gods Koninkrijk, zoals Jezus keer op keer heeft laten zien. Kerstfeest is als een lichtend teken, een ster aan de hemel: door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij ons naar ’t eeuwig licht! En mensen, die er eerst horende doof voor waren, gaan er plotseling iets van begrijpen. Mensen, die ziende blind waren, ontdekken het opeens: Hij maakt het leven goed, Hij maakt zelfs het kwade goed. En wie in Hem gelooft, blijft niet langer gevangen binnen de onmogelijkheden van dit bestaan, maar wordt gezet in de ruimte van een blits-nieuw en ongeschonden leven (dat noemt de Bijbel “eeuwig”). Licht in de duisternis!

Een dove heeft gehoord, hoe een stomme heeft verteld, dat een blinde heeft gezien, hoe een lamme heeft gelopen… Daar wijst het Kerstfeest naar toe! Dat mag u vasthouden ook voor uw eigen leven en voor dat van uw kinderen en kleinkinderen. Het is waar en het wordt waar. Eens komt de dag, dat we ’t ook helemaal echt zullen beleven.

Gezegende kerstdagen!

Heer, als U wederkomt…
Hergeef de blinden dan het gulle licht
En laat weer concerteren voor de doven
Maak dan de open wonden heilzaam dicht
En keer de gevangenissen ondersteboven.

Heer, als U wederkomt…
Maak de kreupelen hun manke gang weer recht
Herstel bij simpelen het moeizaam denken
Geef dat de stomme meer dan klanken zegt
En wil genezing aan melaatsen schenken.

Heer, als U wederkomt…
Genees de rustelozen van hun vrees
Verjong de vaak zo oud geworden handen
Verenig weer de ouders met de wees
En laat gedoofde lampen weer gaan branden.

Heer, als U wederkomt…
Ontneem de harde dood voorgoed haar zeis
En leer de stille lammen weer bewegen
Herstel het U bekende Paradijs
Indien U voor ons is, wie is ons tegen?

C.Joh.Schreurs
Uit: “De morgen is al opgestaan”

Eén gedachte over “Een licht aan de hemel”

  1. Beste Ds Kroes , het is weer een jaar geleden, maar Het Kerstfeest verhaal van de HERE JEZUS blijf, tot dat de HERE zal verschijnen , en de Profetie werkelijk gestalte zal krijgen voor alle mensen. Bedankt!. Wij wensen u fijne dagen samen, en een Gezegende jaar 2010. GODS ZEGEN!. Groet . fred.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *