Doet wel degenen, die u haten

“Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten!” Hoe kun je nou “vijanden” lief krijgen? Jezus zegt: door ze wèl te doen! Laat u van de goede kant zien. Zet uw beste beentje vóór! Zó kan er weer een betere verstandhouding gaan ontstaan. U zult daar een goed gevoel bij krijgen. Elkaar weldoen werkt altijd naar twee kanten: naar de kant van de ontvanger en naar de kant van de schenker.

Lukas 6, 27
“Doet wel degenen, die u haten…”

Hoe moeten we met elkaar omgaan? Als je elkaar sympathiek vindt is dat niet zo moeilijk. Maar wat doe je met die mensen, die je niet zo liggen? Jezus is radicaal: “Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten!” Nou nou, daar zeg je zo wat! Wat kost dat een moeite! Kijk maar naar het TV-programma “Het familiediner”; hoe vaak heb ik het ook niet in mijn Gemeentewerk meegemaakt, dat families levenslang gebrouilleerd zijn, dat grootouders hun kleinkinderen niet meer mogen zien en dat kinderen worden doodgezwegen. Hoe vaak hoor je mensen ook niet zeggen: “Nou, kom me daar niet mee aan, die kan ik niet meer liefhebben, na alles wat hij (of zij) me aangedaan heeft. Dat kan God toch niet van me vragen?”

Wat moeten we daar nu mee? In ieder geval moeten we onderscheid maken tussen liefhebben en lief vinden. Als we onze “vijanden” lief zouden moeten vinden, dan zou God iets onnatuurlijks van ons vragen. Maar dat vraagt God niet van ons. We hoeven iemand, aan wie we een hekel hebben gekregen, niet bepaald lief te vinden, dat kan ook niet. Maar we mogen hem wel liefhebben, niet uit ons zelf, maar in Christus. Sterker nog: we moeten hem of haar liefhebben, met al zijn of haar fouten en gebreken er bij, omdat Jezus het van ons vraagt en Hij ons de kracht daartoe geeft. We mogen toch weten, dat Gods liefde ook naar die persoon uitgaat? Waarom wij met onze liefde dan niet? Wij mogen toch niet achterblijven?! Moeten we niet allemaal van Gods liefde leven?

Maar gemakkelijk is dat niet! Het zal ons moeite kosten om deze opdracht uit de Bijbel te vervullen, een opdracht nota bene van onze Heer Zelf. Het heeft God ook heel wat gekost om Zich te verzoenen met Zijn vijanden: het leven van Zijn eigen Zoon. Maar het moest zo gebeuren. Hij moest het wel doen, vóór ons, omdat wij mensen er niet toe in staat zijn. Daarom kunnen we ook altijd op Hem rekenen, als wij het ook proberen. Hij helpt ons om het mogelijk te maken. Hoe kun je nou “vijanden” lief krijgen? Jezus zegt: door ze wèl te doen! Laat u van de goede kant zien. Zet uw beste beentje vóór! Zó kan er weer een betere verstandhouding gaan ontstaan. Van lieverlede… geleidelijk aan. U zult daar een goed gevoel bij krijgen. Elkaar weldoen werkt altijd naar twee kanten: naar de kant van de ontvanger en naar de kant van de schenker. Dan zal er weer een stukje minder vijandschap zijn in de wereld. Er is al zo veel haat en nijd onder de mensen! Een gevolg van de zonde, die onder ons huist, waarmee satan ons in zijn machtige greep heeft. Eens zal daar een eind aan komen, vast en zeker. God zal daar voor zorgen. Maar voorlopig moeten ook wij daar nog hard aan werken!

“Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen . Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here” (Deut. 32,35; hebr. 10,30).

Amen.

4 gedachten over “Doet wel degenen, die u haten”

 1. Dag dominee Kroes,

  Hartelijk dank voor uw woorden.
  Woorden die mij dichter bij God brengen en mijn liefde voor Jezus en het begrip van Zijn boodschap vergroten.
  Mijn bede is dat Israël deze woorden in praktijk brengt.
  Misschien zal dit volk zich dan kunnen ontwapenen en de investeringen voor oorlog en geweld ten goede van de wereld kunnen gebruiken: ten zegen voor de mensheid.
  ( immers: wie het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan!….)
  God kan dan voor hen strijden.

  hartelijke groet,
  In de liefde van Jezus,

  Johan Kijne
  Johan Kijne

 2. Als wij,de HEERE Jezus liefhebben en voor onze vijanden die ons vervolgen, met onze ganse hart en ziel bidden, en voor hun aan de HEERE God om vergiffenis vragen; zoals de HEERE Jezus aan ons gevraagd heeft! Dan zal onze vijanden behouden worden! Want daarin hebben wij Gods Liefde In Christus Jezus,geopenbaard! Want ik zal ook niet willen, dat mijn vijanden voor eeuwig verwijderd worden van de Heerlijk Gods, en Zijn Liefde In Christus Jezus onze Heiland, Die de zondaar zoals ik, met een volmaakte Liefde , Lief heeft gehad! Maranatha . Ja Amen! Kom HEERE Jezus. Groet. fred.

 3. ds.Kroes
  Heeft u ook vijanden? Mensen, die u haten? En bent u in staat hen “wel te doen”? Dat is best heel moeilijk! Gelukkig bent u, als u geen vijanden heeft. Zorgt u er dan ook voor, dat u geen vijanden maakt!Johan en Fred hebben gelijk. Dat geldt in het groot (Israël) en in het klein (ons persoonlijke leven). Gelukkig maar, dat de Here God in Christus ons en onze “vijanden” met Zijn grote liefde omvat!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *