De eerste gemeente

Pinksteren hoort nog maar pas tot het verleden of de vervolging begint. De tegenstand wordt al feller, de Gemeente wordt aan alle kanten bedreigd. En wat doet de Gemeente dan?

Handelingen 4, 31
“En zij werden allen  vervuld met de Heilige Geest
en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.”

Pinksteren hoort nog maar pas tot het verleden of de vervolging begint. De tegenstand wordt al feller, de Gemeente wordt aan alle kanten bedreigd. En wat doet de Gemeente dan?

Bidden! “En nu, Heer, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken!” (vers 29)

Zij worden vervuld met de Heilige Geest en spreken dat Woord met vrijmoedigheid. De Geest geeft hun volmacht, te getuigen midden in de wereld, die vijandig is en wars van het nieuwe geloof in Christus. Zó is het vandaag nog: Kerken zijn er genoeg, echte getuigen veel te weinig! Christenen zijn er ook genoeg, maar echte lévende Gemeenten veel te weinig! Maar waar de Geest spreekt kan men niet zwijgen.

Toen Petrus en Johannes door de Hoge Raad ondervraagd werden, getuigden zij: “Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben” (vers 20).

Wij staan nog steeds voor het kruisverhoor van de wereld, spreekt u ook? Net als Petrus en Johannes? Hebben wij ook die vrijmoedigheid?

Laten we bidden, steeds weer bidden om ook zulke getuigen te mogen zijn in de kracht van de Heilige Geest. Wij mógen vandaag niet zwijgen net zo min als de eerste Gemeenteleden toen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *