Barmhartigheid, vrede en liefde

Wat bij God zó is, dat wij Zijn genade mogen ontvangen in barmhartigheid, vrede en liefde, dat heeft Jezus laten zien. Hij heeft het voorgeleefd en heeft ons Zijn Geest gezonden, opdat wij Hem daarin kunnen navolgen. De apostel Judas – u weet wel: die andere, niet Judas Iskariot – bidt ons dat ook toe.  Hij zou graag willen, dat het in de praktijk van ons leven “barmhartig en liefdevol en vredig” toeging, meer en meer, op de weg die de Here Jezus ons is voorgegaan. Anders kan ’t ook niet, denk ik. Hem volgen!

Barmhartigheid, vrede en liefde… worde U vermenigvuldigd   (Judas 2)

Drie woorden, die u als Bijbellezer (hopelijk bent u dat nog!) niet onbekend zijn: barmhartigheid, vrede en liefde.

Barmhartigheid, dat is de trouw, waarmee God ons redt; dat is Zijn opkomen voor ons in onze nood. Als God ons in die nood ziet, dan denkt Hij niet: dat heb je er nou van, eigen schuld dikke bult, red je dan ook maar zelf! Nee, dat denkt God niet, zó is de Here God niet, zó kennen we Hem niet uit de Bijbel.

Integendeel: Hij springt in onze nood en heft die op, Hij haalt ons aan, Hij redt! Dat wordt ons duidelijk, als we naar Jezus kijken. De naam zelf is al veelbetekenend, Jezus, dat is: God redt. God is een en al meeleven, ja zelfs meelijden, met ons. In deze zin spreken we van Gods barmhartigheid. En dat wensen we elkaar ook toe in het nieuwe school- en verenigingsjaar. We moeten barmhartig met elkaar omgaan, zoals God dat doet met ons.

En dan vrede, sjaloom. Dat is het heil, dat God aan de mensen schenken wil. Het is alomvattend: heel je mens-zijn, je bestaan, verleden en toekomst, alles wordt door de vrede van God omvat. Het gaat er God om, dat mensen in de goede verhoudingen met Hem en met elkaar leven. Ook in goede verhouding met jezelf. Daar mankeert het vaak aan! Mensen lopen voor zichzelf weg, hebben een hekel aan zichzelf, zijn op zoek naar zichzelf. En als de balans bij je zelf niet in orde is, hoe kan die dan met God en andere mensen in orde zijn? Andersom geldt ook: heb je ’t goed met God, dan kun je ’t ook goed vinden met je medemensen en je zelf. Je zou zelfs kunnen zeggen: heb je ’t goed met je zelf, dan heb je ’t ook goed met God en de medemensen. Die toestand wordt in de Bijbel “VREDE” genoemd. Het betekent ten diepste, dat de mens opgenomen mag zijn in de gemeenschap van God en voorbestemd is eens in het Koninkrijk van God te komen.

En dan tenslotte liefde. Lezen we Philippenzen eens door. God buigt zich neer tot de mens, sterker nog: Hij geeft Zich geheel aan de mens. Zo schept Hij gemeenschap met een wereld, die zich van Hem vervreemd heeft. De liefde komt helemaal van Zijn kant. Wij zeggen wel eens: liefde kan toch niet van één kant komen? Jawel, dat kan, van Gods kant! God doet weg wat mens en wereld van Hem gescheiden houdt. Hij vergeeft en zuivert. Hij is geheel en al liefde.

Wat bij God zó is, dat wij Zijn genade mogen ontvangen in barmhartigheid, vrede en liefde, dat heeft Jezus laten zien. Hij heeft het voorgeleefd en heeft ons Zijn Geest gezonden, opdat wij Hem daarin kunnen navolgen. De apostel Judas – u weet wel: die andere, niet Judas Iskariot – bidt ons dat ook toe.  Hij zou graag willen, dat het in de praktijk van ons leven “barmhartig en liefdevol en vredig” toeging, meer en meer, op de weg die de Here Jezus ons is voorgegaan. Anders kan ’t ook niet, denk ik. Hem volgen!

Barmhartigheid, vrede en liefde worde U vermenigvuldigd!

5 gedachten over “Barmhartigheid, vrede en liefde”

 1. Ik ben al zolang het contact met de heilige geest en Gods liefde kwijt. Ook de weg naar mijn eigen hart en dat van andere mensen. Ik weet niet meerwat ik eraan moet doen. Ik heb pastorale hulp gezocht, gebeden en gevraagd om gebed en er verandert niets. God en de mensen verwijt ik telkens weer dat Hij en zij me niet wil helpen.De bijbel wil ik niet meer lezen en de kerk ook niet bezoeken, ook dat lijkt me niets meer te doen. Wat nu ?

 2. Evie, Dominee Kroes zal je verder willen begeleiden. Lees rustig ook, zijn bemoedigende verhalen.
  Ik weet niet dat hij jou nu zal kunnen beantwoorden. Maar ik vertrouw in de Liefde van GOD IN de HERE JEZUS de CHRISTUS des HEREN, dat weer fysiek sterk terug mag komen.

 3. Evie , je zal het gevoel hebben, maar de HERE JEZUS zal jou nooit in de steek laten. ZIJN Liefde voor jou, is zeer, zeer groot. Een volgeling van de HERE JEZUS, heeft het ook niet makkelijk. De Man van Smarten, zoals de Zoon des Mensen ook werd genoemd, kent ook een verlaten gevoel. En mensen verlaten HEM ook werkelijk, zelf zijn discipelen lieten HEM in de steek. Niemand heeft zoveel geleden als de Man van Smarten. Van ZIJN Geboorte tot Golgotha. ook om jou. Evie roep Zijn Naam als HERE . “ HERE JEZUS “ Zijn Naam als HERE IS Wonderbaar. Alleen bij het horen van zijn Naam als HEER , zal de duisternis vluchten. Ook voor jou zal ZIJN naam Wonderbaar zijn. liefs. fred.

 4. Lieve Evie, luister naar naar het Lied “ GIVE THEM ALL TO JESUS “ van EVIE je naamgenoot, bij ‘ YouTube “ . GODS ZEGEN . groet en liefs. fred

 5. Beste Evie en Fred,
  Ik hoop, Evie, dat Fred jou heeft kunnen helpen met zijn gelovige woorden recht uit het hart. Ik hoop echt, dat je de weg naar God teruggevonden hebt. Leg je verdriet, je eenzaamheid en ongeluksgevoel voor Hem neer en bid: Helpt U mij alstublieft! Ik kom net uit bhet ziekenhuis (na 4 weken) en weet hoe llendig een mens zich kan voelen. Gelukkig ben ik nu thuis in de veilige zorgzame handen van een lieve vrouw. Wat een zegen, wanneer je dat overkomen mag! Zoiets bid ik jou ook toe, Evie. Je hebt een mooie naam en vast ook een lief hart.God houdt van zulke mmensen
  Fred, bedankt dat je het voor me heb waargenomen! Vele lieve groetem, ds.Kroes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *