Kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul in Troyes

Op weg naar Zuid-Frankrijk kwamen we langs het oude stadje Troyes. Ik had wel gelezen, dat zich daar een prachtige gotische kathedraal bevond. We maakten er dus tijd voor vrij om daar een bezoekje te brengen. Toen wij er kwamen, was het er niet zo druk, zodat we de auto met caravan nog vóór de kerk konden stallen op het plein.

Op weg naar Zuid-Frankrijk kwamen we langs het oude stadje Troyes. Ik had wel gelezen, dat zich daar een prachtige gotische kathedraal bevond. We maakten er dus tijd voor vrij om daar een bezoekje te brengen. Toen wij er kwamen, was het er niet zo druk, zodat we de auto met caravan nog vóór de kerk konden stallen op het plein.

Troyes heeft een rijke geschiedenis. Dat zie je ook aan de talrijke monumentale kerkgebouwen en huizen. De stad dateert uit de Romeinse tijd. Toen heette het Augustobona. Het werd de hoofdstad van het graafschap Champagne. Het kende in de vroege Middeleeuwen grote bloei. Maar toen Jeanne, de erfdochter van het graafschap, in 1304 trouwde met Filips de Schone en het graafschap daardoor werd opgenomen in het koninkrijk Frankrijk, kwam de stad tot verval.

Toch is men in die tijd begonnen met de bouw van de Saint Pierre-et-Saint Paul kathedraal. Er stond al een oude kerk, die in 890 door de Noormannen werd verwoest. Hij werd weer in ere hersteld. Maar door een grote brand in 1188 ging het hele bouwwerk verloren. In 1208 besloot bisschop Hervé een nieuwe kerk te bouwen. Bij zijn dood, in 1223, waren het koor, de kooromgang en stralenkapellen voltooid. Er wordt doorgebouwd, ondanks veel tegenslag en ca 1300 waren het koor en het transept klaar. Het transept is de haaks op het schip staande dwarsarm, waardoor een kerk de vorm van een kruis krijgt. Het ging daarna met de economie in het stadje ook vooruit, waardoor er met de bouw van de kerk stug doorgegaan kon worden. Zo ging dat immers in die tijd: als er weer geld was kon er gebouwd worden, en was er geen geld, dan lag de bouw stil (soms tientallen jaren!). Pas na 200 jaar, in 1497, was het schip overwelfd. Tien jaar later begon men aan de voorgevel. In 1546 was het grote roosvenster voltooid en pas in 1634 kwam de Noordertoren klaar. De Zuidertoren is nooit afgebouwd.

Hoewel de bouw 4 eeuwen heeft geduurd en gekenmerkt wordt door verschillende stijlen geeft het geheel toch een schitterend aanzicht. In de loop der eeuwen zijn er natuurlijk ook wijzigingen aangebracht en in de Franse revolutie zijn helaas veel beelden van het voorportaal verwoest. Het geheel vormt desondanks een wonder van schoonheid! De gevel is versierd met talrijke waterspuwers en fantastische dieren. In het midden zien wij het schitterende roosvenster met een middellijn van 10 meter.

Het meest beroemd is de kathedraal van Troyes om zijn gebrandschilderde ramen. De oudsten, die van het koor, zijn uit het midden van de 13e eeuw. De ramen van het schip dateren uit de 15e en 16e eeuw. Op de oudste ramen zien wij voorstellingen van Maria, het leven van Jezus, de legende van St.Helena van Constantinopel, Johannes de Evangelist, Petrus en Paulus en de legende van St.Nicolaas. De ramen van het middenschip hebben warmere kleuren. Daar zien we de Bijbelverhalen over Daniël en de kuise Susanna, Job, Jozef en de geschiedenis van de vrome Tobias, die in Babylon de lijken van de Joodse ballingen begroef. We zien er ook een boom van Jesse uit 1498, met de afstamming van Christus. Er is een raam met de onbevlekte ontvangenis van Maria: Maria in de gedaante van een zwangere vrouw, omgeven door zonnestralen, met een maansikkel onder haar voeten en 12 sterren als een kroon boven haar hoofd. Het jongste raam is dat van de mystieke wijnpers: Christus ligt onder een wijnpers, uit zijn borst komt een wijnstok die zich vertakt in 12 ranken met daarop de 12 apostelen, die druiventrossen vasthouden. Geheel in de traditie van de streek. Champagne is ten slotte toch de wijnstreek bij uitnemendheid!

Voor meer foto’s van de Saint Pierre-et-Saint Paul kathedraal in Troyes, klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *