De kathedraal van Reims

De kathedraal van Reims is beroemd vanwege zijn drie schitterende portalen met beeldhouwwerk. In ’t bijzonder de “Galerij der Koningen” aan de Westgevel trekt de aandacht. Het middenportaal is gewijd aan Maria. In het midden zien we Maria met het Kind, daaromheen de aankondiging, de visitatie en de opdracht in de tempel. Het beeldhouwwerk van het linker portaal…

De kathedraal van Reims wordt wel eens de mooiste gotische kathedraal van Frankrijk genoemd. Hoewel hij in de eerste Wereldoorlog in de vuurlinie heeft gelegen en zwaar beschadigd werd, staat hij nu nog (weer) te stralen in al zijn monumentale pracht. De kerk dateert uit het begin van de 13e eeuw. Daar ging een hele geschiedenis aan vooraf. Reims was nl. al vanouds een Christelijke stad.

In de vierde eeuw werd in deze toenmalige Romeinse stad het Christendom gebracht en al de eerste kerk gebouwd. De aartsbisschoppen Remigius en Nicasius hebben daarbij een grote rol gespeeld. Nicasius werd in 406 door de Vandalen op de drempel van zijn kerk onthoofd. In de kerk, vlak bij de preekstoel zien we nog een tegel, die daaraan herinnert. Nadat de Vandalen flink huis gehouden hadden is men in 820 met steun van Karel de Kale een prachtige Romaanse basiliek gaan bouwen, die helaas in 1210 in vlammen opging. Het jaar daarop werd al de eerste steen gelegd voor de huidige “Notre Dame”. De bouw ging gestadig door tot in 1481 een brand het dak vernielde, maar niet alleen het dak, ook de 140 meter hoge toren boven de viering en de andere torens. Men kon toen praktisch weer helemaal opnieuw beginnen! Gelukkig kregen de bouwers veel steun van het Franse koningshuis, want in Reims werden de koningen gekroond. Toch was de herbouw pas in 1515 voltooid. Bij gebrek aan geld werd de hoge vieringtoren niet meer herbouwd.

De kathedraal van Reims is beroemd vanwege zijn drie schitterende portalen met beeldhouwwerk. In ’t bijzonder de “Galerij der Koningen” aan de Westgevel trekt de aandacht. Het middenportaal is gewijd aan Maria. In het midden zien we Maria met het Kind, daaromheen de aankondiging, de visitatie en de opdracht in de tempel. Het beeldhouwwerk van het linker portaal stelt heiligen en martelaren voor, o.a. de beroemde “engel met de glimlach”. In het rechter portaal gaat het om “de laatste dingen”. Christus wordt omringd door vier engelen, die de lijdenswerktuigen dragen. Boven het middenportaal is het roosvenster (uit de 13e eeuw) met middenin de dood van Maria en in de medaillons de apostelen en er omheen profeten en musicerende engelen. Boven het roosvenster zien we de strijd tussen David en Goliath, en helaal bovenaan de galerij van de koningen. Het zijn 56 beelden, 4,5 m. hoog en met een gewicht van bijna zeven ton. De beide torens hebben geen spits, ze zijn 81,5 omhoog.
De Noordelijke gevel heeft ook drie portalen. Het linker portaal is aan het Laatste Oordeel gewijd. Het rechter portaal is in Romaanse stijl uitgevoerd en behoort tot het oudste gedeelte van de kerk. De zuidgevel heeft geen ingang. De geblinddoekte figuren aan weerszijden van het roosvenster stellen de Kerk en de Synagoge voor.

Opvallend zijn de vele engelenfiguren. De kathedraal heeft daardoor de bijnaam gekregen van “kathedraal van de engelen”. In de kerk valt vooral de spitsboog op. Je ziet hem overal terug, in de arcaden en vooral ook in het kruisribgewelf. Het is een echt “koninklijke” kerk. Vanaf de 12e eeuw (tot 1825) zijn de Franse koningen ook in Reims gezalfd en gekroond.

Voor meer foto’s van de Notre Dame in Reims, klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *