Dodenherdenking

bloem klein

Gastpreek van Peter Carpay, dialyseverpleegkundige in het Maasstad-Ziekenhuis over de dodenherdenking.

Lees het hele artikel...

Vliegramp vlucht MH17

vliegtuigcrash klein

Gedicht van Martie Genger n.a.v. de vliegramp 17-07-2014.

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd XIV – Het eschaton

end-of-time-th

De eindtijd, het einde der tijden, de laatste dagen, armageddon en eschaton is een voorstelling van het einde van alle menselijke geschiedenis.

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd XIII – De verschijning van Christus

ChristusKoning klein

Hoewel het begrip zelf, de verschijning (parousia) van Christus slechts enkele malen in de oerchristelijke geschriften voorkomt heeft de (weder)komst van Christus toch een centrale plaats ingenomen in de prediking en het leven en denken van de eerste Christenen.

Lees het hele artikel...

Japanse sierkers

Japanse sierkers klein

De hele zomer hield het me bezig; zou hij wel… zou hij niet. Hij was in het vroege voorjaar duidelijk in de war, bloeide frommelig en liet de bloesem achteloos vallen. Was het toch de onverwacht heftige kou van de winter die de sapstroom plots deed stoppen?

Lees het hele artikel...

Een ezel en de vrede

ezel1-e14043839717970-th

De ezel kom je nogal eens tegen in de Bijbel. Zij zijn vaak tekenend voor de vrede van God, die eens de hele aarde zal omvatten. Ook wij hopen er dan bij te zijn, of niet soms?

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd XII – De Oudchristelijke verkondiging deel 2

tijdklok klein

In de oerchristelijke verkondiging vinden we geen theorie over de tijd, maar er wordt, precies zoals wij dat zagen in het Oude Testament, vanuit de levenservaring over gesproken. De ervaring bij uitstek is deze: dat de tijd in Gods hand ligt. Hij heeft de tijden gemaakt vanaf het begin aan, en Hij zal aan die tijden ook het einde geven.

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd XI – De Oudchristelijke verkondiging deel 1

kairon en chronos klein

Bij Jezus staat de komst van het Koninkrijk centraal. Heel de prediking van de apostelen is daar een nadere uitwerking van. We gaan nu bekijken, hoe het daarmee samenhangende tijdsaspect zich afgrenst tegen het Oudtestamentische en Griekse denken en welke invloed van de Oudchristelijke verkondiging toegeschreven moet worden aan de eschatologische visie in verband met Christus’ (weder)komst.

Lees het hele artikel...

De jas

jas klein

Lang had hij gehangen in een donkere hal. Twee keer had de eigenaar hem gedragen en daarna snel weer teruggehangen en opgelucht de haldeur achter zich gesloten. De jas begreep het niet, lang en zwart, was daar iets mis mee?

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd X – De gnostische tijds- en geschiedsbeschouwing

A_new_beginning_th

De gnostiek is een stroming in het begin van het Christendom, die uitging van “gnosis” (=kennis), waarmee bedoeld wordt de mystieke kennis over de aard en het wezen van mens en wereld. In 1945 werden, bij Nag Hammadi in Egypte 52 gnostische geschriften gevonden uit de begintijd van het christendom, waardoor we over die stroming veel te weten zijn gekomen.

Lees het hele artikel...
  • Zoeken op datum

  • Vertaling / translation

  • Recente reacties