Dominee Kroes is overleden

Philippus Kroes
Het doet ons zeer veel verdriet te melden dat op 7 oktober 2015 ds. Philippus Kroes is overleden.

Na een vol en rijk gezegend leven, aan de zijde van zijn innig beminde Tilly, is op 81 jarige leeftijd mijn lieve man, onze vader, schoonvader en grootvader thuisgekomen bij zijn Heiland.

Zijn levensloop, in dienst van de Protestantse Kerk Nederland, bracht hem van Apeldoorn naar Dongen, Geleen, Waalwijk, Haarlem-Schoten, Goes, Wilhelminadorp en Barendrecht.

van der Meulenstraat 32
2992 KM Barendrecht.

De dienst van Woord en gebed zal worden gehouden op dinsdag 13 oktober om 13.00 uur in de ‘Dorpskerk’ aan de Dorpsstraat 146 te Barendrecht.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de begraafplaats ‘Den Ouden Dijck’ aan de 3e Barendrechtseweg 460 te Barendrecht.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
‘De Ontmoeting’, naast de Dorpskerk.

Iedereen is welkom om deze plechtigheden bij te wonen. Familie en naaste kennissen zullen nog een aparte rouwkaart ontvangen.

Tilly Kroes-Hanschke
Lucy en Otto
Loïs, Robin
Hidde, Sanne, Wilmar
Alice en Majid
Salim, Chadi, Rayan
Philippien en Bart
Dieni, Chris

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd LII – Het eschatologische heden

postbank2

Paulus was er zich sterk van bewust, dat over zijn generatie “het einde der tijden” gekomen was (1 Kor.10, 11). Het is voor hem dan ook vanzelfsprekend, dat de betekenis van het heden op zijn betrokkenheid tot “het einde de tijden” berust, dus eschatologisch geladen is.

Lees het hele artikel...

Nierpatiëntenweek

eiwitten (1)

Voor nierpatiënten geldt het adagio “geen of heel weinig zout”. Dat weet iedereen. Maar dat er ook een andere “must” is, waar men zich aan te houden heeft, wordt wel eens vergeten: eiwitten! Eiwitrijk voedsel is van groot belang!

Lees het hele artikel...

Niet alleen van brood zal de mens leven

brood klein

Wij zouden vandaag zeggen: Israël leefde van Gods zorg en aandacht. Vandaag aan de dag mag dan wel heel veel anders zijn dan vroeger en zeker dan de tijd, waarin Israël zwierf door de woestijn, toch is de hoofdzaak nog steeds hetzelfde: we leven niet alleen van brood, maar van God en Zijn Woord, Zijn aandacht en zorg.

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd LI – Paulinische toekomst-uitspraken

Boom klein

Toekomst-uitspraken zijn in al deze pericopen niet anders dan soteriologische uitspraken. Uiteraard wordt daarin het tijdsaspect niet uitgesloten, maar gerelativeerd, doordat het door het hoofdaspect van het “heil in Christus” secundair wordt gemaakt.

Lees het hele artikel...

Geboorte uit water en geest (bediening van de Heilige Doop)

Nikodemus klein

Jezus had in Johannes 3 een gesprek met Nikodemus. En dat gesprek laat duidelijk zien, wat op het eind van hoofdstuk 2 van Jezus gezegd wordt: Hij kende de mensen allen en wist Zelf, wat in iedere mens was. Dat wil zeggen: voor Jezus vallen al onze maskers af, is al het verstoppertje spelen ten einde. Jezus kent ons beter dan wij ons zelf kennen!

Lees het hele artikel...

Ik raad u, Mijn oog is op u

zonsondergang klein

Zo stellen wij nogmaals de vraag: wie geeft deze belofte? Sommige uitleggers hebben aan David zelf gedacht, de schrijver van deze psalm. Dan is het de belofte van de koning, die door diepe nood heen de rechte weg geleerd heeft om van zijn zonden verlost te worden en die in deze geest ook zijn volk op de rechte weg wil leiden. Dat is ongetwijfeld een mooie gedachte, zeker ook voor ons, die deel uit maken van een democratische monarchie, met een koning aan het hoofd.

Lees het hele artikel...

Facebook

facebook

Twee jaar geleden zei mijn kleindochter Dieni tegen mij: “Opa, zou je ook niet op Facebook willen? Jij houdt zo van schrijven…” En zo is het gekomen!

Lees het hele artikel...

Leven van de Bijstand (Pinksteren)

rode+kanselkleed klein

Jezus heeft aan de mensen beloofd, dat Hij na Zijn dood de Trooster zou zenden, zodat zij niet als wezen achter zouden blijven. Zij zouden niet alleen zijn, verweesd, zonder vader en moeder, zonder iemand die voor hen zou zorgen. Nee, zegt Jezus, als Ik er straks niet meer zal zijn, dan zal HIJ er zijn, de Trooster, Die jullie in alles zal bijstaan, de GROTE BIJSTAND.

Lees het hele artikel...

Waar blijft de tijd L – Het Paulinische toekomst-perspectief

Stonehenge klein

Bij de bespreking van de tijdsterminologie in Paulus’ brieven zagen we reeds, hoe zeer Paulus’ denken op de toekomst is gericht, waardoor ook het heden door hem benadrukt kan worden als de tijd, waarin de toekomst reeds werkelijkheid geworden is, als eschatologische heilstijd.

Lees het hele artikel...
  • Zoeken op datum

  • Vertaling / translation

  • Recente reacties