De genade van de Here Jezus zij met U

Genade is een groot woord, een geweldige zaak, een belevenis die voor ons mensen bijna ongrijpbaar is, waarvoor dan ook woorden te kort schieten. Je krijgt het “zo maar”, je kunt het niet kopen. En toch staat en valt daarmee alles in ons leven.

1 Korintiërs 16, 23-24

Genade is een groot woord, een geweldige zaak, een belevenis die voor ons mensen bijna ongrijpbaar is, waarvoor dan ook woorden te kort schieten. Je krijgt het “zo maar”, je kunt het niet kopen. En toch staat en valt daarmee alles in ons leven.

Johannes heeft dit ook zo bedoeld, toen hij in het eerste hoofdstuk van zijn Evangelie schreef: “Immers uit Zijn volheid hebben wij alles ontvangen, zelfs genade op genade.” En Paulus voegt daar aan toe: “Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” (Rom.6, 14).

Het is duidelijk, dat het bij het ontvangen van de genade gaat om een vreugdevolle zaak, voor beiden: de Gever en de ontvanger. De Gever is koninklijk royaal en de ontvanger is blij verrast over zo veel goedheid, die hij niet had verdiend. De mens komt “in de gratie” bij God! Dat is wat! Daarmee sta je ook in het licht van God, in de aard van God. Je weet dan wat vergeving is en barmhartigheid. Wij zelf staan onder de gratie. Zou de apostel het niet zó bedoeld hebben met zijn zegenbede: De genade van de Here Jezus zei met u!

Andere brieven van Paulus eindigen met: “De genade met u, is met u”. Dominees doen dat ook zo op ’t eind van de dienst. De één zegt: IS met u; een ander: ZIJ met u; een derde gewoon: MET U. De ontvangers van Paulus’ brieven hebben daar vast geen punt van gemaakt. Zij waren immers zeker van die genade. U moet daar ook maar geen punt van maken!

Als we echt geloven in de Heer als Onze Heer en dat ook belijden in ons leven. Dan is die genade er gewoonweg. En dan krijg je daar ook oog voor en je ziet hoe je daar mee om moet gaan. Het zit soms in de kleine dingen…

Zou ik niet van harte zingen
Hem die mij zo zeer verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
Niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
Niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
Die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
Maar Gods liefde eeuwigheid.

Gez.426, 1

2 gedachten over “De genade van de Here Jezus zij met U”

  1. Beste Berend, daar ben ik het helemaal mee eens! Gelukkig wordt ons ook die eeuwigheid gegeven! Dood God Zelf. Amen! Vr.groet, Ds.Kroes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *